RSS Feed for Chủ tịch Thứ năm 02/12/2021 12:52
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PVFCCo có Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới

PVFCCo có Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới

Ngày 10/01/2019, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM) đã tổ chức phiên họp bất thường năm 2019 của Đại hội đồng Cổ đông, với sự tham dự của các cổ đông sở hữu 81,9% cổ phần có quyền biểu quyết. Tại đại hội, đã bầu Chủ tịch HĐTV và Tổng giám đốc PVFCCo.
Phiên bản di động