RSS Feed for cho Chương trình Thứ tư 07/06/2023 02:56
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Chỉ định ngân hàng phục vụ phát triển ngành điện

Chỉ định ngân hàng phục vụ phát triển ngành điện

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ký ban hành Quyết định số 1627/QĐ-NHNN về việc chỉ định ngân hàng phục vụ Chương trình “Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).
Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định vay vốn WB

Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định vay vốn WB

Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định Tài trợ cho “Khoản vay Chính sách Phát triển về Biến đổi khí hậu” (CCDPO1) và Hiệp định Tài trợ cho Chương trình "Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2" (DPL2) vay vốn WB.
Phiên bản di động