RSS Feed for Chính sách ưu đãi Thứ tư 01/12/2021 13:52
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Cơ chế nào để Việt Nam phát triển các mỏ dầu khí cận biên?

Cơ chế nào để Việt Nam phát triển các mỏ dầu khí cận biên?

Tính đến cuối năm 2017, Việt Nam có khoảng 119 mỏ/phát hiện, trong đó có 49 mỏ đang được khai thác, 21 mỏ đang trong giai đoạn phát triển, 22 mỏ có thể phát triển và 27 phát hiện đã được tìm thấy. Đa phần các mỏ/phát hiện còn lại đều có trữ lượng nhỏ, khó có thể đưa vào phát triển khai thác nếu không có sự thay đổi, điều chỉnh về các điều khoản tài chính. Trong khuôn khổ bài viết của nhóm tác giả Viện Dầu khí Việt Nam viết riêng cho Tạp chí Năng lượng Việt Nam sẽ đề cập tới cơ chế, chính sách khuyến khích đặc biệt cho việc phát triển khai thác các mỏ cận biên, cũng như khuyến khích nhà thầu thu gom khí đồng hành ở Việt Nam.
Thêm nhiều ưu đãi cho người lao động ngành Than

Thêm nhiều ưu đãi cho người lao động ngành Than

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, bắt đầu từ tháng 5/2018, người lao động sẽ được hưởng thêm nhiều chính sách ưu đãi về tiền lương và nghỉ điều dưỡng.
Cơ chế, chính sách ưu đãi cho một số mỏ dầu khí ở Việt Nam

Cơ chế, chính sách ưu đãi cho một số mỏ dầu khí ở Việt Nam

Tính đến cuối năm 2017, Việt Nam có khoảng 119 mỏ/phát hiện, trong đó có 49 mỏ đang được khai thác, 21 mỏ đang trong giai đoạn phát triển, 22 mỏ có thể phát triển và 27 phát hiện đã được tìm thấy. Đa phần các mỏ/phát hiện còn lại đều có trữ lượng nhỏ, khó có thể đưa vào phát triển khai thác nếu không có sự thay đổi, điều chỉnh về các điều khoản tài chính. Trong khuôn khổ bài viết của nhóm tác giả Viện Dầu khí Việt Nam viết riêng cho Tạp chí Năng lượng Việt Nam sẽ đề cập tới cơ chế, chính sách khuyến khích đặc biệt cho việc phát triển khai thác các mỏ cận biên, cũng như khuyến khích nhà thầu thu gom khí đồng hành ở Việt Nam.
Phiên bản di động