RSS Feed for chi trả chế Thứ tư 06/07/2022 14:24
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đảm bảo quyền lợi cho người lao động tại các mỏ than

Đảm bảo quyền lợi cho người lao động tại các mỏ than

Tại các công ty than thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), dù rất nhiều chỉ tiêu kế hoạch phải thực hiện, nhưng với các đơn vị, quyền lợi của người lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, công tác an toàn lao động, các chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… đã được các đơn vị quan tâm thực hiện rất đầy đủ và kịp thời.
Phiên bản di động