RSS Feed for Chế độ ưu đãi Thứ tư 19/06/2024 13:32
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Hoàn thiện chế độ ưu đãi nghề trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Hoàn thiện chế độ ưu đãi nghề trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Phiên bản di động