RSS Feed for Chân đế Thứ tư 06/07/2022 08:42
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Vietsovpetro hạ thủy thành công Chân đế giàn BK-19 mỏ Bạch Hổ

Vietsovpetro hạ thủy thành công Chân đế giàn BK-19 mỏ Bạch Hổ

Thông tin từ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cho biết: Ngày 10/6/2021, tại khu vực bãi chế tạo Xí nghiệp Xây lắp, khảo sát và sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (Xí nghiệp Xây lắp) đã tổ chức hạ thủy thành công Chân đế giàn BK-19 mỏ Bạch Hổ.
Phiên bản di động