RSS Feed for Cấy lúa Thứ ba 17/05/2022 20:44
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phân bón Phú Mỹ chuẩn bị cho vụ Hè thu

Phân bón Phú Mỹ chuẩn bị cho vụ Hè thu

Bên cạnh việc đảm bảo sản xuất liên tục, ổn định và cung ứng kịp thời bộ sản phẩm Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ, DAP Phú Mỹ… đến các vùng miền theo nhu cầu mùa vụ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tăng cường thực hiện chuỗi các chương trình nhằm hỗ trợ bà con nông dân chuẩn bị tốt nhất cho vụ Hè thu/mùa mưa năm 2017 - một trong hai vụ lớn nhất trong năm.
Phiên bản di động