RSS Feed for Cấp nước Thứ ba 25/01/2022 01:05
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đảm bảo mục tiêu tích nước, phục vụ cấp điện mùa khô năm 2019

Đảm bảo mục tiêu tích nước, phục vụ cấp điện mùa khô năm 2019

Tháng 12/2018, hệ thống điện sẽ khai thác tối ưu đồng thời thủy điện - nhiệt điện nhằm đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân; đảm bảo mục tiêu tích nước cuối năm 2018, phục vụ cấp điện mùa khô năm 2019.
Phiên bản di động