RSS Feed for Cấp điện bằng cáp ngầm Thứ ba 27/02/2024 01:13
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tháng 10, người dân huyện đảo Lý Sơn sẽ có lưới điện Quốc gia

Tháng 10, người dân huyện đảo Lý Sơn sẽ có lưới điện Quốc gia

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) cho biết, dự án cấp điện bằng cáp ngầm cho huyện đảo Lý Sơn đang được triển khai đúng tiến độ, dự kiến ngày 30/9/2014 có thể thử nghiệm, đấu nối, nghiệm thu đóng điện cho huyện đảo Lý Sơn.
Phiên bản di động