RSS Feed for cạnh tranh chỉnh Thứ sáu 29/09/2023 14:55
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Quyết định của Chính phủ về lộ trình thị trường điện lực

Quyết định của Chính phủ về lộ trình thị trường điện lực

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam.
Phiên bản di động