RSS Feed for ban Kinh tế Trung ương Thứ hai 22/04/2024 08:01
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020

Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020

Ngày 22/7, tại Hà Nội, Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đã đồng chủ trì và chỉ đạo tổ chức Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020: Triển khai Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Phiên bản di động