RSS Feed for APEC 2017 Thứ hai 05/06/2023 12:58
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đà Nẵng nghiệm thu nhiều công trình điện phục vụ APEC 2017

Đà Nẵng nghiệm thu nhiều công trình điện phục vụ APEC 2017

Công ty Điện lực Đà Nẵng vừa nghiệm thu đóng điện thành công, đưa vào vận hành máy biến áp T1-63 MVA (thuộc trạm biến áp 110kV Hòa Khánh 2). Hạng mục nâng công suất máy biến áp T1 từ 40MVA lên 63 MVA là phần quan trọng của công trình nâng công suất và tự động hóa trạm biến áp 110kV Hòa Khánh 2 (từ 40+63 MVA) lên thành (2x63 MVA). Riêng hạng mục tự động hóa, trạm biến áp 110kV Hòa Khánh 2 sẽ hoàn thành trước ngày 30/11/2017 để phục vụ APEC 2017.
Phiên bản di động