RSS Feed for Quacontrol thông báo Kết quả Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XIII; triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 29/01/2023 22:58
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Quacontrol thông báo Kết quả Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XIII; triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

 - Sáng ngày 9/11/2022, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin tổ chức Hội nghị thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt, tuyên truyền, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.
Quacontrol giữ vững mục tiêu ‘An toàn - Phát triển - Hiệu quả’ Quacontrol giữ vững mục tiêu ‘An toàn - Phát triển - Hiệu quả’

Ngày 22/6/2022, tại Thành phố Móng Cái, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (Quacontrol) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Quacontrol: Duy trì tăng trưởng, khẳng định thương hiệu Quacontrol: Duy trì tăng trưởng, khẳng định thương hiệu

Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn thử thách và đầy biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song với sự chỉ đạo, điều hành sáng tạo, linh hoạt của Đảng ủy, Ban lãnh đạo công ty, cùng với sự đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm của tập thể CBCNV, người lao động, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (Quacontrol) đã vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các mặt công tác, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đồng thời mở rộng thị trường giám định, tăng doanh thu, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông; giữ vững tăng trưởng ổn định, phát triển và tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu Quacontrol trên thị trường trong nước và quốc tế.


Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ công ty, các Bộ phận xây dựng Đảng, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc; Các đ/c ủy viên BCH Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB Công ty và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Quacontrol thông báo Kết quả Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XIII; triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh
Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy công ty thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW6 và quán triệt, triển khai Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 18 điểm cầu và 186/190 đại biểu tham gia.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII, Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết: Trong 7 ngày (từ 3 đến 9/10/2022), tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp để thảo luận, cho ý kiến về các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, Ngân sách Nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - Ngân sách Nhà nước 3 năm 2023 - 2025; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; và một số vấn đề quan trọng khác, chủ yếu là về công tác cán bộ, công tác nhân sự.

Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng và các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình đầy đủ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Hội nghị Trung ương 6 đã nhất trí cao ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Trong đó, Trung ương đặc biệt nhấn mạnh: Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải bảo đảm giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới.

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy Công ty quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2022 - 2030.

Nghị quyết số 10-NQ/TU đề ra mục tiêu tổng quát: Ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, suy thoái, cạn kiệt tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh học; Cải thiện chất lượng môi trường; Sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; Chủ động và tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập; Hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ít phát thải, các-bon thấp.

Từ mục tiêu tổng quát, Nghị quyết đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn, 38 nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện nhằm góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và thuộc nhóm các địa phương đi đầu cả nước về thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia.

Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy Công ty giao nhiệm vụ cho các chi bộ tiếp tục thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2022 - 2030 đến toàn thể đảng viên, CBCNV trong đơn vị; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.

THU THỦY

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động