RSS Feed for PVN hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng năm 2014 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 18/06/2024 12:42
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVN hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng năm 2014

 - Tính đến hết tháng 10/2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã gia tăng trữ lượng được 40 triệu tấn, đạt 100% kế hoạch đề ra trong năm 2014.

Lời chia tay của Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu
Chính phủ kết luận về dự án mở rộng NMLD Dung Quất
Thủ tướng điều chỉnh lại Kế hoạch 5 năm của PVN

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tháng 10 và 10 tháng năm 2014, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của ngành dầu khí tiếp tục ổn định.

Sản lượng một số sản phẩm chính đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ, dầu thô khai thác tháng 10 ước đạt 1,4 triệu tấn, đạt 99,1% so cùng kỳ, tính chung 10 tháng ước đạt 14,2 triệu tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ.

Sản lượng khí đốt thiên nhiên tháng 10 ước đạt 0,7 tỷ m3, tăng 8,4% so với cùng kỳ, tính chung 10 tháng đầu năm, sản lượng khí đốt đạt 8,4 tỷ m3, tăng 3,4% so với cùng kỳ; sản lượng khí hóa lỏng (LPG) tháng 10 ước đạt 55,5 nghìn tấn, giảm 8,4% so với cùng kỳ, tính chung 10 tháng, sản lượng khí hóa lỏng (LPG) ước đạt 536,7 nghìn tấn, giảm 7,7% so với cùng kỳ.

Xăng dầu các loại tháng 10 ước đạt 564,6 nghìn tấn, tăng 3,0% so với cùng kỳ 2013, tính chung 10 tháng đầu năm ước đạt 4,61 triệu tấn.

Tính đến hết tháng 10, tổng doanh thu của PVN đạt 626 nghìn tỷ, đạt trên 90% kế hoạch năm và nộp ngân sách đạt 140 nghìn tỷ/145 nghìn tỷ kế hoạch.

Các dự án mà PVN đang triển khai đều đạt kết quả tốt, cụ thể, PVN đã thực hiện khoan thăm dò và phân tích trữ lượng được 30 giếng, trong đó hoàn thành được 20 giếng. 

Về gia tăng trữ lượng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt được 40 triệu tấn, đạt 100% kế hoạch đề ra.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động