RSS Feed for PVEP huy động vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/03/2024 15:35
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVEP huy động vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế

 - Để đảm bảo cân đối đủ vốn cho mục tiêu đầu tư, PVEP đã trình Tập đoàn cơ chế thu hút vốn đầu tư, trong đó, đặc biệt đề xuất đẩy mạnh hoạt động thu hút từ các thành phần kinh tế khác như là một trong những kênh quan trọng để huy động vốn, nhằm giảm bớt gánh nặng về vốn cho PVEP, bao gồm phát hành trái phiếu quốc tế và cổ phần hóa.

Điều chỉnh đề án tái cơ cấu PVN giai đoạn 2012-2015

6 tháng đầu năm, PVEP đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất được đề ra như: tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng, sản lượng.

Ông Đỗ Văn Khạnh - Tổng giám đốc PVEP cho biết: Trong bối cảnh giá dầu sụt giảm mạnh, để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng đầu năm cũng như của cả năm 2015, PVEP đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cụ thể: Ở trong nước, PVEP tăng cường hoạt động thăm dò, gia tăng trữ lượng, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu các vùng nước sâu xa bờ, vùng nhạy cảm, tối ưu chế độ khai thác và áp dụng các biện pháp kịp thời để đảm bảo sản lượng, đẩy nhanh tiến độ đưa các mỏ vào khai thác. 

Đặc biệt, trong năm 2015, Tổng Công ty tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng và trình độ chuyên nghiệp trong công tác quản lý đẩy mạnh công tác tự điều hành, nâng cao năng lực vận hành thăm dò khai thác các dự án dầu khí, đảm bảo tiến độ, chất lượng triển khai dự án và tối ưu/tiết giảm chi phí đầu tư, chi phí quản lý và giảm giá thành sản phẩm. 

Tại nước ngoài, PVEP đẩy mạnh hoạt động ở các dự án tiềm năng đồng thời tích cực tìm kiếm các dự án mới, tốt ở các nước, khu vực có tiềm năng cao.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm, PVEP đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất được đề ra như: tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng, sản lượng.

Cụ thể, gia tăng trữ lượng phần PVEP là 8,55 triệu tấn quy dầu. Sản lượng khai thác 2,80 triệu tấn quy dầu (đạt 101% kế hoạch). Trong đó, phần dầu 2,17 triệu tấn và khí 621triệu m3 (116% kế hoạch).

PVEP đã tích cực tìm kiếm, sàng lọc và đánh giá các dự án mới trên cơ sở các tiêu chí đầu tư rõ ràng, ký kết được 4 hợp đồng dầu khí mới trong và ngoài nước; Tích cực triển khai các hoạt động tìm kiếm thăm dò tại các dự án, thực hiện thu nổ 01 dự án ở trong nước và thực hiện 14 giếng khoan thăm dò thẩm lượng; Tiếp tục đưa 4 mỏ, dự án có dòng dầu/khí vào khai thác thương mại đầu tiên (First Oil/First Gas) trong năm 2015, đồng thời tự lực điều hành các mỏ Đại Hùng, Sông Đốc đảm bảo an toàn, hiệu quả...

Tuy nhiên, do giá dầu suy giảm đã ảnh hưởng rất lớn đến việc hoàn thành các chỉ tiêu tài chính của PVEP. Tổng doanh thu ước tính là 20.543 tỉ VNĐ, đạt 73% kế hoạch 6 tháng và đạt 32% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế của PVEP là 5.604 tỉ VNĐ, đạt 42% kế hoạch 6 tháng và đạt 19% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế là 2.606 tỉ VNĐ, đạt 36% kế hoạch 6 tháng và đạt 16% kế hoạch năm. 

Trong khó khăn, PVEP vẫn có đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước và doanh thu chung của Tập đoàn; nộp ngân sách Nhà nước là 6.819 tỉ VNĐ, đạt 71% kế hoạch 6 tháng và đạt 35% kế hoạch năm.

Ước tính tới thời điểm 30-6-2015 tổng tài sản của PVEP là 157.898 tỉ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng doanh thu tới tháng 6 năm 2015 là 13%. Tổng tài sản/ vốn chủ sở hữu tương đối ổn định (bình quân 1,9 lần) cho thấy việc tăng tổng tài sản của PVEP có sự bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu ổn định, đảm bảo cho an toàn tài chính. PVEP đã thực hiện đúng chế độ quản lý và sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

Giá trị đầu tư ước thực hiện 6 tháng của PVEP là 631,31 triệu USD (tương đương 13.384 tỉ đồng).

Để đảm bảo cân đối đủ vốn cho mục tiêu đầu tư của PVEP trong dài hạn, trước mắt là giai đoạn 2016-2020, PVEP đã trình Tập đoàn cơ chế thu hút vốn đầu tư cho PVEP trong năm 2015 và các năm tiếp theo. Trong đó, đặc biệt đề xuất đẩy mạnh hoạt động thu hút từ các thành phần kinh tế khác như là một trong những kênh quan trọng để huy động vốn nhằm giảm bớt gánh nặng về vốn cho PVEP, bao gồm phát hành trái phiếu quốc tế và cổ phần hóa.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động