RSS Feed for PVEP đang hoạt động an toàn, hiệu quả | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/03/2024 05:25
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVEP đang hoạt động an toàn, hiệu quả

 - Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP) cho biết: 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của PVEP và các đơn vị thành viên luôn được bảo đảm an toàn, hiệu quả, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng nào khiến dừng hoạt động. Đặc biệt, an ninh, an toàn tại các dự án nước ngoài luôn được theo dõi và cảnh báo kịp thời đến toàn thể cán bộ biệt phái.

PVEP: Dấu ấn tuổi 30
Thông điệp của tân Chủ tịch và Tổng giám đốc PVEP

6 tháng đầu năm 2018,  tổng sản lượng khai thác dầu khí đạt 2,17 triệu tấn quy dầu (đạt 106% kế hoạch 6 tháng), trong đó khai thác dầu đạt 1,62 triệu tấn (đạt 105% kế hoạch 6 tháng); sản lượng khí bán là 558 triệu m3 (đạt 109% kế hoạch 6 tháng).

PVEP đã đưa mỏ Bunga Pakma Lô PM3 CAA vào khai thác ngày 12.5.2018 với lưu lượng tốt. Các công tác tìm kiếm, thăm dò tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Cùng với việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch khai thác, PVEP cũng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, tổng doanh thu của toàn PVEP là 18.294 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch 6 tháng. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.653 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.362 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 4.935 tỷ đồng, đạt 147% kế hoạch 6 tháng.

PVEP đã chủ động tái cơ cấu triệt để bộ máy tổng công ty, các đơn vị/chi nhánh và các dự án nhằm tinh giản tổ chức, tối ưu nguồn nhân lực, phù hợp với phạm vi, khối lượng công việc và điều kiện triển khai các dự án, nâng cao hiệu suất lao động cũng như hiệu quả hoạt động từng bộ phận. Cùng với đó, lãnh đạo PVEP tiếp tục thúc đẩy phê duyệt Đề án tái cơ cấu PVEP giai đoạn 2017 - 2020 đã trình lên các cơ quan có thẩm quyền để có những định hướng triển khai tái cấu trúc một cách cụ thể hơn.

Bên cạnh đó, PVEP tập trung tiết giảm đầu tư, tối ưu danh mục đầu tư, tối ưu chi phí; tối ưu chi phí giảm giá thành sản phẩm, cân đối đủ vốn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn tổng công ty. PVEP tiếp tục thực thi những giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong công tác đầu tư và tài chính. PVEP đã cùng Tập đoàn hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý đầu tư, quản lý đầu tư cho các dự án dầu khí, cơ chế tài chính, nguồn vốn khả thi cho hoạt động thăm dò và khai thác…

Nhiệm vụ quan trọng của PVEP trong những tháng cuối năm 2018 là bảo đảm gia tăng trữ lượng 1 triệu tấn quy dầu theo kế hoạch được phê duyệt. Bên cạnh đó, PVEP tiếp tục triển khai các hoạt động phát triển mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12), Sư Tử Trắng Pha 2 Lô 15-1 cùng một số dự án khác. PVEP phấn đấu về đích sớm một số chỉ tiêu quan trọng cũng như hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động