RSS Feed for Nhiệt điện Quảng Ninh: Những thành tựu đạt được trong giai đoạn 2016-2020 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 02/10/2022 19:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nhiệt điện Quảng Ninh: Những thành tựu đạt được trong giai đoạn 2016-2020

 - Qua gần 5 năm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng (giai đoạn 2016 - 2020), Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đã và đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ).


Nhiệt điện Quảng Ninh đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào sản xuất, kinh doanh


QTP đã nghiêm túc tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung, phân công nhiệm vụ tới từng phòng ban, phân xưởng; tăng cường, đẩy mạnh công tác giám sát tổ chức thực hiện, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Kế hoạch theo từng năm.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Công ty đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về sản lượng điện sản xuất luôn giữ mức tăng trưởng cao, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động tăng dần, nộp ngân sách Nhà nước tăng và ổn định, hàng năm đều có lợi nhuận và sau khi lợi nhuận đã bù đắp hết lỗ lũy kế đến năm 2019 lãi 152 tỷ đồng.

Về sản lượng điện sản xuất các năm 2016 - 2018, cơ bản hoàn thành các kế hoạch được ĐHĐCĐ giao hàng năm. Năm 2019, tuy gặp nhiều khó khăn như sức ép từ sản lượng điện sản xuất lớn, suất hao than, suất hao nhiệt… song với sự cố gắng và thực hiện đồng bộ các giải pháp, kết thúc năm 2019 sản lượng điện sản xuất của toàn Nhà máy đạt 7,58 tỷ kWh, vượt 381 triệu kWh so với thiết kế (7,2 tỷ kWh) và tăng 8,6% so với thực hiện năm 2018. Năm 2020, QTP đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành mức sản lượng điện sản xuất theo kế hoạch năm được thông qua là 7.873 triệu kWh.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Từ năm 2016 đến nay, Công ty sản xuất, kinh doanh liên tục có lãi nhưng vẫn có khoản lỗ lũy kế do chênh lệch tỷ giá năm 2013 và 2015. Tuy nhiên vượt qua nhiều thách thức, khó khăn, năm 2018 doanh thu thuần bán điện đạt 9.009 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2017. Năm 2019, Công ty đã hoàn thành mục tiêu xóa bỏ lỗ lũy kế các năm trước và tạo tiền đề thực hiện mục tiêu từ 2020 Công ty có cổ tức cho cổ đông.

Về tỷ lệ cổ tức, giai đoạn 2016 - 2018, QTP còn lỗ luỹ kế nên không chia cổ tức. Năm 2019, QTP đã bù đắp hết lỗ luỹ kế và thực hiện chia cổ tức với tỷ lệ 2%.

Trong những năm qua, Công ty luôn chú trọng bám sát diễn biến thị trường điện, diễn biến huy động của các hồ thủy điện, tình hình thời tiết, phương thức huy động trên hệ thống điện để chủ động, linh hoạt trong chào giá trên cơ sở độ khả dụng, tính sẵn sàng vận hành của các tổ máy. Do đó đã góp phần tăng cường hiệu quả kinh tế và thực hiện đúng các quy trình, quy định của thị trường điện.

Với mục tiêu quan tâm và giải quyết thỏa đáng các quyền lợi, chế độ chính sách và các kiến nghị chính đáng của người lao động; thực hiện đồng bộ công tác tiền lương cho người lao động theo hướng tiền lương gắn liền với hiệu quả và năng suất lao động. Vì thế, QTP luôn đảm bảo việc làm cho người lao động và thu nhập bình quân của người lao động ổn định qua các năm.

QTP cũng đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0, trong công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt trong việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

Cụ thể như việc thực hiện triệt để Văn phòng điện tử E-office 3.0 cũng như ứng dụng các phần mềm quản trị: FMIS (kế toán), HRMS (nhân sự), PMIS (quản lý kỹ thuật nguồn điện lưới điện)… hay rà soát, hoàn thiện lại toàn bộ Hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý như đấu thầu qua mạng, 100% văn bản và hồ sơ được quản lý theo phương thức điện tử; những đề án kiểm soát suất tiêu hao than, đề án hiệu chỉnh nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành các tổ máy được thực hiện; triển khai kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ đáp ứng yêu cầu quản lý…

Bước qua giai đoạn 2016 - 2020, với nhiều thành tựu đã đạt được, QTP xác định giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tiếp tục là hành trình nhiều gian nan, thử thách.

Phát huy những thành quả đã đạt được và tận dụng những lợi thế sẵn có, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới, tập thể lãnh đạo và CBNV- NLĐ QTP phấn đấu xây dựng “Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại, phát triển hiệu quả, bền vững; đảm bảo vận hành các nhà máy điện an toàn, tin cậy và ổn định; nâng cao khả năng cạnh tranh trong thị trường bán buôn cạnh tranh; xây dựng mô hình tổ chức, quản trị chuyên nghiệp hướng đến hiệu quả cao nhất”./.

BÙI THUỲ NINH

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động