RSS Feed for Mỏ Hầm lò 1: 5 nhóm giải pháp bảo đảm ổn định năm 2015 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/03/2024 02:10
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Mỏ Hầm lò 1: 5 nhóm giải pháp bảo đảm ổn định năm 2015

 - Năm 2015, Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1- Vinacomin (Tập đoàn TKV) tiếp tục được Tập đoàn TKV hỗ trợ, giúp đỡ về các nguồn lực, xong cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức như: Các dự án giếng nghiêng đang ở cuối thời kỳ xây dựng cơ bản (XDCB) với các hạng mục hoàn thiện mỏ khó thi công, tiến độ chậm; Hệ thống định mức đơn giá XDCB lạc hậu, chậm được điều chỉnh phù hợp với thực tế; Máy móc thiết bị già cỗi, năng suất thấp… dẫn tới việc cân đối nguồn tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn.

TKV: Mục tiêu cải thiện đời sống cho người lao động

Lãnh đạo Công ty Xây dựng Mỏ Hầm lò 1, Công ty Than Núi Béo và chuyên gia Ucraina đổ những sô bê tông cuối cùng của đáy giếng đứng chính Núi Béo.

Nhận thức rõ những thách thức trên, năm 2015 Công ty đã xác định rõ quyết tâm vượt qua khó khăn bằng nội lực của mình, đề ra 5 nhóm giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015:

1. Nhóm giải pháp về an toàn vệ sinh lao động

Mục tiêu năm 2015 không để xẩy ra tai nạn lao động chết người, số vụ tai nạn lao động nặng và sự cố thiết bị giảm so với năm 2014. Cơ quan quản lý phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh  tuyên  truyền  giáo  dục  cho CBCNV về an toàn, vệ sinh lao động, nâng  cao  nhận  thức  cho  người  lao động ý thức tự bảo vệ mình và tập thể, trang bị kiến thức an toàn cho người lao động. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, kiểm tra giám an toàn - vệ sinh lao động. Đầu tư trang thiết bị an toàn và kiểm soát khí mỏ tại khai trường sản xuất.

2. Nhóm giải pháp kỹ thuật, công nghệ, điều hành sản xuất

Nâng cao chất lượng lập biện pháp thi công sát và đúng với điều kiện thực tế thi công, phát huy tối đa hiệu quả máy móc, thiết bị, nhân lực, thời gian. Chủ động chuẩn bị điện sản xuất và dự phòng theo kỳ kế hoạch, không để thiếu diện sản xuất. Chủ động cập nhật và dự báo về điều kiện địa chất tại các gương lò để phối hợp với Chủ đầu tư có biện pháp xử lý nhanh nhất, đáp ứng kịp thời cho thi công.

Chủ động đầu tư dây chuyền thiết bị máy thi công đào lò Giếng đứng, đồng thời tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ CBCN thi công giếng đứng mang tính chuyên nghiệp cao.

Tăng  cường  công  tác  chỉ  huy  điều hành  sản  xuất  từ  công  ty  tới  phân xưởng và tổ đội sản xuất, trên tinh thần điều hành kế hoạch sản xuất quyết liệt từ  ngày  đầu,  tháng  đầu  tránh  tình trạng dồn ép kế hoạch cuối năm. Nâng cao trách nhiệm cá nhân trong quản lý, kiên quyết xử lý những vi phạm trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm.

Tháp giếng đứng Núi Béo - Hầm lò 1 và các chuyên gia Ucraina đang thi công

3. Nhóm giải pháp về kinh tế

Nâng cao chất lượng lập và giao kế hoạch  sản  xuất  hàng  kỳ  cho  phân xưởng trên cơ sở đảm bảo đủ các điều kiện vật tư, lao động, đồng thời bóc tách các yếu tố chi phí trên cơ sở tiên lượng kỹ thuật tương ứng, làm cơ sở để tổ chức khoán quản có hiệu quả. Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật giao khoán chi phí cho phân xưởng, nghiệm thu, thanh quyết toán kịp thời.

Kiểm soát chi phí đầu vào ở tất cả các yếu tố, chi phí được kiểm soát cập nhật hàng ngày qua phần mềm quản lý nội bộ, hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý phù hợp với thực tế, tiết giảm từ 4-5% định mức chi phí khoán. Nâng cao trình độ đội ngũ làm công tác xây dựng đơn giá định mức, thu hồi vốn, đảm bảo bù đắp chi phí sản xuất, đảm bảo nguyên tắc sản phẩm làm ra phải được nghiệm thu thanh toán hết, không để tồn đọng kéo dài ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty.

4. Nhóm giải pháp về đời sống và đào tạo nguồn nhân lực

Hoàn thiện và đưa vào sử dụng khu nhà ở Tập thể công nhân, tạo điều kiện tốt nhất chỗ ăn, ở cho 500 công nhân yên tâm an cư lạc nghiệp, gắn bó lâu dài với Công ty. Ưu tiên đảm bảo thu nhập cho người lao động, đặc biệt là thợ lò.

5. Nhóm giải pháp về bảo vệ sản xuất, an ninh - quốc phòng

Công ty đã triển khai đầy đủ các kế hoạch chỉ đạo về công tác An ninh Quốc phòng của Ban chỉ huy Quân sự thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và của Bộ Quốc phòng.

Năm 2015 Công ty tập trung chỉ đạo: Đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn Công ty quản lý, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tất cả các khai trường sản xuất không để thất thoát vật tư, tài sản... phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chịnh  trị,  nhiệm  vụ  sản  xuất  kinh doanh được Tập đoàn TKV giao cho.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động