RSS Feed for Hoạt động kinh doanh của PVTrans tăng trưởng ổn định | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 19/07/2024 07:29
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hoạt động kinh doanh của PVTrans tăng trưởng ổn định

 - Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) cho biết, quý I/2019, hoạt động kinh doanh tăng trưởng đều ở các lĩnh vực đã giúp Tổng công ty hoàn thành tốt ¼ chặng đường kế hoạch năm 2019. Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, trong những tháng tiếp theo, PVTrans đang tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án ở cả Công ty mẹ, Công ty con để về đích theo kế hoạch.

PVTrans đón đầu thị trường vận tải biển

PVTrans đang đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn vốn để thúc đẩy công tác đầu tư phát triển tăng thêm phương tiện vận tải, tăng cường cung cấp các dịch vụ vận tải hàng hóa...

Cụ thể, doanh thu quý I đạt 1.818 tỷ đồng, tương đương 146% kế hoạch quý I/2019 và tương đương cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế ước đạt 210 tỷ đồng, tương đương 191% kế hoạch quý I và 107% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 77,9 tỷ đồng, tương đương 151% kế hoạch quý I.

Nhờ sự chủ động, bám sát những diễn biến của thị trường vận tải nội địa cũng như quốc tế, kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý, kỹ thuật cắt giảm và giao các chỉ tiêu ngân sách trong chi phí quản lý, mua sắm vật tư trang thiết bị… quý I, PVTrans  đã tiết kiệm được 8,9 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch năm 2019.

Trong đó, tiết kiệm từ chi phí nguyên nhiên vật liệu, vật tư thiết bị, năng lượng, từ sử dụng vật tư thiết bị, từ mua mới vật tư thiết bị, từ tự thực hiện sửa chữa bảo dưỡng được 4,9 tỷ đồng, đạt 28% đăng ký tiết giảm 2019; tiết giảm từ chi phí tài chính, chi phí quản lý được 4 tỷ đồng, đạt 37% đăng ký tiết giảm 2019. 

Kế hoạch trong quý II/2019, PVTrans tiếp tục đầu tư 1 tàu chở hàng rời khoảng 50.000 - 80.000 DWT và 1 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất khoảng 10.000 - 20.000 DWT.

Bên cạnh đó, tìm kiếm các nguồn vốn để thúc đẩy công tác đầu tư phát triển tăng thêm phương tiện vận tải, tăng cường cung cấp các dịch vụ vận tải hàng hóa trên cơ sở năng lực hiện có của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Tiếp tục bám sát tiến trình hoạt động của NMLHD Nghi Sơn, tham gia đấu thầu cung cấp các dịch vụ vận tải dầu vào và sản phẩm đầu ra cho nhà máy, chủ động phương tiện vận tải cho BSR, PV Gas, PV Oil và các khách hàng khác; quản lý vận hành khai thác tốt các dự án FPSO/FSO tại mỏ Chim Sáo, Đại Hùng, Sông Đốc góp phần vào việc khai thác ổn định tại các mỏ này; chuẩn bị nguồn nhân lực cung cấp dịch vụ O&M cho giàn CPP mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt.

Với dự báo ngành vận tải dầu khí tiếp tục khó khăn trong năm 2019, PVTrans đã đề ra các nhiệm vụ kế hoạch chủ yếu:

Thứ nhất, vận chuyển an toàn, kịp thời toàn bộ nguyên liệu dầu thô đầu vào và sản phẩm dầu đầu ra của NMLD Dung Quất do các đơn vị trong ngành phân phối.

Thứ hai, tận dụng tối đa mọi cơ hội, sự ủng hộ của Tập đoàn và các đơn vị thành viên dành quyền tham gia vận chuyển 25% sản lượng dầu thô đầu vào, 40% sản lượng dầu sản phẩm cho NMLHD Nghi Sơn.

Thứ ba, tiếp tục tham gia vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu trên thị trường trong và ngoài nước, cũng như cho thuê tàu trên thị trường quốc tế để khai thác tối đa năng lực đội tàu hiện có.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động