RSS Feed for HLJOC - TLJOC thoả thuận kết nối các mỏ dầu khí | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 15/07/2024 22:51
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

HLJOC - TLJOC thoả thuận kết nối các mỏ dầu khí

 - Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long (HLJOC) và Công ty Liên doanh Điều hành Thăng Long (TLJOC) đã tiến hành ký kết thoả thuận kết nối mỏ (TIA), thoả thuận khung về phân bổ, đo lường (FAMA) phục vụ cho công tác kết nối giữa các mỏ: Hải Sư Trắng, Hải Sư Đen (TLJOC) với mỏ Tê Giác Trắng (HLJOC).

 

Đây là kết quả hoạt động nghiên cứu, đề xuất giải pháp của quá trình đàm phán hợp tác giữa các liên doanh với sự chỉ đạo sâu sát, hỗ trợ tích cực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Dầu khí khai thác từ các mỏ của TLJOC sẽ được vận chuyển qua đường ống ngầm dưới biển tới cụm Giàn đầu giếng H1 và Tàu chứa Xử lý Khai thác (FPS) TGT Armada 01 của HLJOC, với công suất xử lý trên 55.000 thùng/ngày để xuất bán sau đó.
 Hiện nay, mỏ Tê Giác Trắng (TGT) đang khai thác dầu khí với lưu lượng trung bình 41.500 thùng/ngày.

Theo kế hoạch HLJOC sẽ đón dòng dầu đầu tiên từ Giàn đầu giếng H4 vào tháng 7/2012 trước tiến độ phê duyệt của Uỷ ban Quản lý Hợp đồng Dầu khí 30 ngày và vượt tiến độ gần 1 năm theo kế hoạch phát triển sớm mỏ Tê Giác Trắng của Bộ Công Thương.

Việc kết nối các mỏ: Hải Sư Trắng, Hải Sư Đen vào Mỏ Tê Giác Trắng của HLJOC giúp cho các chủ đầu tư của TLJOC (PVEP, Talisman) tiết kiệm được hàng trăm triệu USD chi phí đầu tư phát triển khai thác do tận dụng được hệ thống khai thác dầu khí sẵn có của HLJOC.

Đây cũng là một sáng kiến rất điển hình trong công tác điều hành hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của tập thể cán bộ công nhân viên trong ngành Dầu khí Việt Nam.


NangluongVietnam

 

 

 

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động