RSS Feed for EVNNPC rà soát tình hình triển khai các dự án ODA | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 16/04/2024 15:29
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNNPC rà soát tình hình triển khai các dự án ODA

 - Sáng ngày 11/1/2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức họp rà soát tình hình triển khai các dự án ODA.


Những điểm sáng trong công tác giảm tổn thất điện năng của EVNNPC


Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Thái Việt Hùng - Phó Ban Quản lý Đầu tư đã báo cáo tóm tắt tình hình, tiến độ và kế hoạch triển khai các dự án ODA (PSL3, KfW3.1, KfW3.2, DPL3).

Theo báo cáo, dự án PSL3 bao gồm 21 tiểu dự án (10 tiểu dự án 110 kV và 11 tiểu dự án trung hạ áp). Trong đó 12 tiểu dự án (9 tiểu dự án 110 kV và 3 tiểu dự án trung hạ áp) thuộc danh mục A đến nay đã hoàn thành và đóng điện.

Còn lại, 9 tiểu dự án thuộc danh mục B hiện đã được Bộ Công Thương phê duyệt FS, hiện đang hoàn thành thủ tục phê duyệt TKKTTC-DT, đấu thầu, thi công và đóng điện.

Đối với dự án KfW3.1, tổng số có 20 tiểu dự án bao gồm: 11 tiểu dự án 110 kV và 9 tiểu dự án trung hạ áp. Các tiểu dự án đều đã được phê duyệt BCNCKT, TKKT/TKBVTC-DT.

Đối với các tiểu dự án 110 kV, 5 tiểu dự án xây dựng trạm biến áp 110 kV triển khai trong đợt 1 hầu hết đã hoàn thành được trên 90% khối lượng công việc thi công, lắp đặt. 5 tiểu dự án 110 kV đợt 1 dự kiến hoàn thành đóng điện trong quý 1 và quý 2 năm 2021. 5 tiểu dự án 110 kV của đợt 2 đều đã được khởi công trong năm 2020 và dự kiến đóng điện trong quý 3 và quý 4 năm 2021. Còn lại 1 tiểu dự án 110 kV hiện đang trình hủy thầu gói thầu vì các nhà thầu chào vượt giá.

Ông Thái Việt Hùng - Phó Ban Quản lý Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện các dự án ODA.

Các tiểu dự án trung hạ áp của dự án KfW 3.1 được chia thành 4 gói thầu vật tư thiết bị và 15 gói thầu xây lắp. Trong đó: 9/15 gói thầu xây lắp và đang triển khai thi công; 2/4 gói thầu vật tư thiết bị đã hoàn thành. Tổng kinh phí đã giải ngân của toàn dự án đạt 56,96% giá trị Hiệp định.

Đối với dự án KfW3.2, tổng số có 23 tiểu dự án bao gồm: 21 tiểu dự án 110 kV và 2 tiểu dự án trung hạ áp. Trong đó, 7 tiểu dự án 110 kV của đợt 1 hiện đang và đã phát hành HSMT XL, dự kiến phê duyệt KQLCNT vào giữa năm 2021; 2 tiểu dự án của đợt 2 đã được Bộ Công Thương phê KHLCNT, TKKT, TKBVTC-DT; các tiểu dự án còn lại hiện đang trong quá trình xây dựng hồ sơ.

Đối với dự án DPL3, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định 3015/QĐ-BCT ngày 19/11/2020 về việc điều chỉnh danh mục và hạn mức phân bổ các dự án DPL3 ( thay thế các QĐ 3161 ngày 6/9/2018).

Trong đó, 100 tiểu dự án đã quyết toán bao gồm: 1 công trình 220 kV, 16 công trình 110 kV và 83 công trình trung hạ áp. Trong danh mục các dự án bổ sung, Bộ Công Thương đã thống nhất loại 3 dự án ra khỏi danh mục còn lại 17 tiểu dự án. Đối với 17 tiểu dự án chưa được phép giải ngân, 17/17 tiểu dự án đã được Bộ Công Thương phê duyệt FS, 11/17 tiểu dự án đã được BCT phê duyệt TKKT-BVTC và 06/17 tiểu dự án đang lập TKKT-BVTC.

Ông Lê Quang Thái - Phó Giám đốc EVNNPC phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án ODA và ý kiến đánh giá, góp ý của các ban chuyên môn, ông Lê Quang Thái đã yêu cầu các Ban liên quan của EVNNPC phối hợp với các Ban Quản lý dự án rà soát lại toàn bộ tình hình triển khai dự án sử dụng ODA, bám sát tiến độ của từng dự án, báo cáo Ban Tổng hợp để tổng hợp báo cáo Hội đồng thành viên.

Đối với dự án PSL3, ông Thái đề nghị Ban Đấu thầu rà soát, báo cáo Hội đồng thành viên tiến độ của các tiểu dự án. Đối với dự án KfW3.1, ông Thái đã đề nghị Ban Tổng hợp báo cáo Hội đồng thành viên chi tiết từng tiểu dự án để có phương án thực hiện theo đúng tiến độ./.

THU HƯƠNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động