RSS Feed for EVN SPC: 40 năm và trách nhiệm “Điện đi trước một bước” | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/11/2023 09:27
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVN SPC: 40 năm và trách nhiệm “Điện đi trước một bước”

 - Nhìn lại 40 năm hình thành và phát triển Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) gói gọn trong những từ “vô cùng quyết liệt và rất đáng tự hào”. Ý thức trách nhiệm về vai trò của một ngành kinh tế - kỹ thuật “Điện đi trước một bước” đã tạo nên sức sống mãnh liệt cho sự phát triển của đất nước trong từng người thợ điện khu vực phía Nam.

Vài nét về lịch sử của hệ thống truyền tải điện Quốc gia
Điện lực Việt Nam: 60 năm vinh quang một chặng đường
60 năm và những cái nhất của EVN HANOI

40 năm hình thành và phát triển

Tháng 4/1975, Tiểu ban Quân quản công nghiệp thuộc Ủy ban Quân quản TP. Hồ Chí Minh tiếp quản Công ty Điện lực Việt Nam (CDV). Tháng 8/1975, Tổng cục Điện lực được thành lập, chịu trách nhiệm quản lý từ Quảng Trị đến Minh Hải. Ngày 7/8/1976 thành lập Công ty Điện lực miền Nam, chịu trách nhiệm quản lý điện từ Thuận Hải, Lâm Đồng đến Minh Hải, đến tháng 5/1981 được đổi tên thành Công ty Điện lực 2, tiền thân của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) ngày nay.

Khi đó hoạt động của ngành Điện phía Nam vô cùng khó khăn, phức tạp do các nhà máy phát điện hoạt động trong tình trạng thiếu dầu, các linh kiện thiết bị, phụ tùng hư hỏng không có dự phòng để thay thế. Lưới truyền tải 230kV, 66kV vận hành độc lập theo các vùng miền, lưới điện phân phối tập trung chủ yếu tại TP. Hồ Chí Minh, rất nhiều vùng chưa hề có điện, hoạt động sản xuất, phân phối điện còn manh mún, chắp vá.

Nhưng bằng tinh thần lao động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, sự quyết tâm cùng niềm tin mạnh mẽ, Công ty Điện lực 2 đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, huy động lực lượng tự thực hiện và chỉ trong 6 tháng đã hoàn thành nhiệm vụ khôi phục Nhà máy thủy điện Đa Nhim và củng cố các nhà máy nhiệt điện… đã tăng thêm 34,7% công suất nguồn toàn miền Nam, góp phần đạt sản lượng 1.279 triệu kWh vào cuối năm 1976. Sau đó triển khai hàng loạt các công trình xây dựng đường dây 220kV từ TP. Hồ Chí Minh về Cần Thơ, nâng cấp lưới điện từ 15kV lên 66kV và 110kV, cùng với việc phát triển rộng rãi lưới điện đưa ánh sáng về phục vụ đời sống nhân dân vùng nông thôn. Đến năm 2001, đã đưa điện lưới quốc gia vượt sông Tiền, sông Hậu về tận Đất mũi Cà Mau, huyện cuối cùng của miền Nam đã có điện.

Nhìn lại 40 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Điện lực miền Nam gói gọn trong những từ “vô cùng quyết liệt và rất đáng tự hào”. Ý thức trách nhiệm về vai trò của một ngành kinh tế - kỹ thuật “Điện đi trước một bước” đã tạo nên sức sống mãnh liệt cho sự phát triển của đất nước trong từng người thợ điện, góp phần làm cho kinh tế - xã hội từng địa phương thay da, đổi thịt hàng ngày. Những giá trị đó đã trở thành những bài học quý giá nhất để CBCNV của Tổng công ty noi gương, học tập và cống hiến, thể hiện tài năng và làm dày thêm truyền thống hào hùng của Điện lực Việt Nam.

Ý thức về trách nhiệm đã được tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên kỹ thuật của Tổng công ty thể hiện bằng những thành công trong sản xuất kinh doanh của mình.

Cụ thể, trong lĩnh vực phân phối điện năng, thực hiện các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đòi hỏi có sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược của toàn ngành là “đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội, với chất lượng ngày càng cao và dịch vụ ngày càng hoàn hảo”. Để vượt qua những khó khăn trong giai đoạn từ 2009-2013, có những thời điểm hệ thống điện bị thiếu hụt công suất, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa bão ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh duyên hải từ Ninh Thuận đến Cà Mau, lũ đầu nguồn sông Cửu Long liên tục xảy ra ở các tỉnh miền Tây Nam bộ, gây nhiều thiệt hại cho lưới điện; toàn Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, đáp ứng cơ bản và chất lượng điện cho phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước.

Theo đó, hệ thống lưới điện từ 110kV trở xuống đã phủ kín các địa phương, công suất cực đại toàn khu vực (năm 2014) đạt 6.942 MW. Từ chỗ chỉ có khoảng 2,5% số hộ dân có điện vào năm 1975, đến nay đã có 100% số huyện, 100% số xã, 98,7% hộ dân có điện, trong đó số hộ dân nông thôn là 98%. Tổng công ty đã thực hiện nhiều giải pháp đổi mới tích cực để phục vụ 6,5 triệu khách hàng ngày càng tốt hơn. Từ tháng 12/2012 đã đào tạo trên 3.000 lượt nhân viên giao tiếp khách hàng và đưa vào sử dụng 189 Phòng giao dịch thuộc Chương trình “Nụ cười và niềm tin điện lực”, là nơi đón tiếp và giải quyết các yêu cầu của khách hàng theo quy chế một cửa.

Trong những năm từ 2009-2013, sản lượng điện thương phẩm 256.986 triệu kWh; doanh thu 191.970 tỷ đồng; tiết kiệm 2688,5 triệu kWh; tiết kiệm chi phí 126 tỷ đồng; lợi nhuận 2.236,4 tỷ đồng; nộp ngân sách 2.167 tỷ đồng.

Dự kiến thực hiện kế hoạch năm 2014: Sản lượng điện thương phẩm là 44.120 triệu kWh; doanh thu 64.140 tỷ đồng; tiết kiệm 1.180 triệu kWh; tiết kiệm chi phí 90,3 tỷ đồng; lợi nhuận 300 tỷ đồng; nộp ngân sách 300 tỷ đồng.

Một thành tích lớn và đặc biệt quan trọng là hiệu quả giảm tỷ lệ điện tổn thất, từ năm 2009 đến 2013, tỷ lệ điện tổn thất đã giảm từ 7,27% xuống 5,44%, dự kiến năm 2014 chỉ tiêu này là 5,48% và đạt chỉ tiêu Tập đoàn giao; làm lợi cho Nhà nước mỗi năm hàng ngàn tỷ đồng.

Các chương trình “Giờ trái đất”, “Gia đình tiết kiệm điện”, “Tuyến phố tiết kiệm điện”… đã tác động tích cực đến ý thức và hành động trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong trường học, cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh và cộng đồng xã hội; giai đoạn 2009 - 2013 đã tiết kiệm được 2.688,5 triệu kWh. Năm 2014, dự kiến tiết kiệm được 1.180  triệu kWh, tương đương 2,59 % sản lượng điện thương phẩm, đạt 129, 7% kế hoạch được giao.

Thực hiện nhiều dự án đầu tư, cải tạo lưới điện bằng nguồn vốn tự có và vốn vay của các tổ chức tín dụng quốc tế với mức bình quân 1.757,5 tỷ đồng/năm. Tổng vốn đầu tư trong 5 năm gần đây là 8.787, 5 tỷ đồng. Hiện nay, Tổng công ty đã quản lý cấp điện 3/4 huyện đảo: Phú Quý từ năm 01/01/1999, Phú Quốc từ 01/01/2002 và cấp điện lưới quốc gia từ 03/02/2014, Côn Đảo từ 01/01/2014. Dự kiến hoàn thành dự án đưa lưới điện 22kV và cấp điện cho huyện đảo Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) vào đầu năm 2015.

Điện đi trước một bước

Xác định vai trò quan trọng đi trước một bước, thời gian qua, Tổng công ty đã mạnh dạn đổi mới công tác quản trị điều hành, chăm lo đào tạo bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và bảo vệ môi trường, coi trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo trình độ về mọi mặt cho CBCNV.

Với mục tiêu giảm tổn thất điện năng, giảm chi phí, tăng hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như chuẩn bị cơ sở cho việc tham gia thị trường điện cạnh tranh; Tổng công ty đã triển khai lắp đặt công tơ điện tử, thiết bị đọc công tơ từ cho 10 ngàn điểm đo ghi từ xa chiếm 60% sản lượng toàn đơn vị, 35 ngàn công tơ hộ gia đình và dự kiến triển khai 15 ngàn điểm có sản lượng điện năng tiêu thụ từ 5.000 kWh/tháng trở lên.

Đơn vị đã quy hoạch xong cơ sở dữ liệu thông số thu thập từ xa và đang triển khai xây dựng phần mềm quản lý, khai thác dùng chung trong toàn Tổng công ty, dự kiến đưa vào vận hành các phân hệ đầu tiên trong tháng quý 1/2014.

Phong trào sáng kiến kỹ thuật cũng được các cán bộ công nhân viên hưởng ứng tham gia. Trong năm 2014, có 50 sáng kiến với tổng giá trị làm lợi trên 100 tỷ đồng. Ngoài ra, còn triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học để đưa vào ứng dụng rộng rãi trong thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Hoạt động tuyên truyền ngày càng nâng cao về chất lượng với mạng lưới cộng tác viên rộng khắp đến cơ sở, thực hiện và phối hợp thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền như “Con đường ánh sáng”, “Ước mơ Việt Nam”... đã tác động tích cực đến nhận thức, làm cho cộng đồng ngày càng hiểu rõ và đồng cảm hơn với những nỗ lực, cống hiến của ngành Điện cho xã hội.

Cùng đó, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” luôn được tập thể CBCNV Tổng công ty phát huy mạnh mẽ như: Phụng dưỡng cho Mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ gia đình thương binh - liệt sỹ, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, ủng hộ các quỹ xã hội, hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, chăm lo đời sống CBCNV… hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Nhân 60 năm ngày truyền thống ngành Điện cách mạng Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2014), Tổng công ty Điện lực miền Nam vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Phần thưởng cao quý này là niềm vinh dự, tự hào rất to lớn đối với CBCNV Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Tự hào với những thành tựu đã đạt được, Tổng công ty quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2014 và những năm tới như: Cung ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân với chất lượng cao, nâng cao công tác dịch vụ khách hàng. Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, đặc biệt là kế hoạch lợi nhuận; tăng năng suất lao động, ổn định thu nhập cho CBCNV.

Cùng đó, sẽ cải tiến công tác đầu tư xây dựng, hoàn thành sớm trước tiến độ các công trình trong kế hoạch, đặc biệt là các công trình trọng điểm; các công trình chống quá tải; các dự án, công trình sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước và vốn vay ODA. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng công nghệ mới vào các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh đưa Tổng công ty phát triển bền vững.

PHAN THANH DŨNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động