RSS Feed for EVN quyết liệt triển khai công tác tối ưu hóa chi phí | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 28/05/2024 16:44
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVN quyết liệt triển khai công tác tối ưu hóa chi phí

 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có chỉ thị số 1832/CT - EVN về triển khai nhiệm vụ công tác tài chính và tối ưu hóa chi phí năm 2015.

EVN phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng còn 8%

Chỉ thị yêu cầu các đơn vị thực hiện đồng bộ và tốt hơn các giải pháp tối ưu hóa chi phí (TUHCP); theo dõi, giám sát và quản lý chặt chẽ tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ TUHCP năm 2015 của đơn vị.

Theo EVN, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Dương Quang Thành tại Hội nghị Công tác tài chính năm 2015, EVN đã ra chỉ thị và giao cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí.

Năm 2015, có 3 chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu EVN phải thực hiện đạt và vượt, đó là: Tổn thất điện năng trên toàn hệ thống ≤ 8%; chỉ số tiếp cận điện năng ≤ 36 ngày; năng suất lao động tăng ≥ 9%. Chỉ tiêu nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí (TUHCP) gắn với chủ đề “Năng suất - Hiệu quả”.

Trước đó, Tập đoàn đã có Quyết định số 07/QĐ - EVN ngày 7/1/2015 giao chỉ tiêu nhiệm vụ TUHCP năm 2015 cho các đơn vị. Để thực hiện các chỉ tiêu này, Tập đoàn chỉ thị và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trên cơ sở, nhiệm vụ TUHCP được giao, phải cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ, xây dựng các giải pháp thực hiện và giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các đơn vị thành viên thực hiện.

EVN yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm năm 2014 để thực hiện đồng bộ và tốt hơn các giải pháp TUHCP; theo dõi, giám sát và quản lý chặt chẽ tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ TUHCP năm 2015 của đơn vị.

Đồng thời, lãnh đạo các đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền về TUHCP 2015 và phổ biến Quy chế khuyến khích thực hiện TUHCP tới toàn thể cán bộ, công nhân viên; phát huy vai trò của công đoàn, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện chỉ tiêu TUHCP của đơn vị.

EVN cũng chỉ thị cho các đơn vị tổng hợp kết quả thực hiện TUHCP vào báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng, 9 tháng. Tập đoàn sẽ công bố kết quả thực hiện TUHCP của các đơn vị trong Hội nghị giao ban quý của Tập đoàn.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động