RSS Feed for Đoàn Thanh niên Than Hà Tu sơ kết hoạt động quý 1 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 13/07/2024 16:34
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đoàn Thanh niên Than Hà Tu sơ kết hoạt động quý 1

 - Đoàn Thanh niên Công ty CP Than Hà Tu vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn quý 1 và tổng kết Tháng Thanh niên năm 2021.Khen thưởng động viên các tập thể chi đoàn và các mô hình tổ sản xuất, tổ đội xe máy thanh niên quản lý tiêu biểu trong Tháng Thanh niên.

Bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị của Công ty và chương trình công tác năm 2021 của Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Công ty đã chủ động và tích cực hưởng ứng, tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất trong ĐVTN, xây dựng phong trào Đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần quyết tâm cùng CBCNLĐ hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.

Ngay từ đầu năm 2021, các chi đoàn trong toàn Công ty đã chủ động trong việc triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19. Ngày 16/16 chi đoàn thành lập đội TNXK phòng chống dịch Covid-19, triển khai đo thân nhiệt CBCNVLĐ toàn đơn vị vào đầu 3 ca sản xuất, ra quân dọn vệ sinh khu vực nhà xưởng, nhà gia ca đơn vị bằng nước sát khuẩn. Khơi thông cống rãnh, phát quang bụi dậm khu vực văn phòng đơn vị.

Duy trì và phát huy vai trò của ĐVTN trong phong trào thanh niên tham gia quản lý. Tham gia phối hợp quản lý đảm bảo 45 tổ sản xuất, tổ xe máy thanh niên tham gia quản lý hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng đảm bảo công tác ATVSLĐ, không để xảy ra TNLĐ, sự cố xe máy loại 3 (trong quý 1 có 38 tổ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đặt ra). Duy trì triển khai đạt kết quả các hoạt động công trình thanh niên cấp đoàn Công ty đăng ký thực hiện (tổng số 3 công trình trong quý và 2 công trình năm). Trong quý 1 đã có trên 70 công trình được đăng ký và hoàn thành. Các công trình đăng ký tập chung quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, công tác giữ gìn ANTT, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa giải phóng nhanh các thiết bị xe, máy phục vụ đáp ứng kịp thời sản xuất, nâng cao chất lượng thực hiện công trình. Tiêu biểu các chi đoàn: Xe 7, Khoan, KCS, ĐK, DVTH, BN-LĐ, Kỹ thuật, Vỉa 7-8, xưởng sửa chữa ô tô…

Để tháng Thanh niên triển khai có hiệu quả góp phần và việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2021, Đoàn Thanh niên Công ty đã phát động phong trào hưởng ứng Tháng Thanh niên. Ngay từ những ngày đầu tháng 3, các chi đoàn đã tập trung triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung Tháng Thanh niên theo Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc và Đoàn thanh niên Công ty. Tích cực đăng ký đảm nhận các công trình việc khó góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, trong tháng 3 đã hoàn thành trên 30 công trình cấp chi đoàn; Công trình đăng ký mô hình trọng điểm Tháng 3 đảm bảo 16 mô hình tổ xe, 15 mô hình tổ máy thanh niên tham gia quản lý hoàn thành vượt mức 105% kế hoạch sản lượng được giao đảm bảo không để xảy ra TNLĐ, sự cố xe máy loại 3.

Kết quả đạt được đã có 23/31 mô hình hoàn thành chỉ tiêu đặt ra, tiêu biểu các tổ máy đạt trên 150% TH/KH: Máy xúcTL 01 đạt 161%, XC 9 đạt 155%, XC 8 đạt 163%, XC 2 đạt 158 %, EKG 9 đạt 146%, XL02 đạt 155%, XL05 đạt 165% , XC 7 đạt 186%; các tổ xe đạt trên mức 130% TH/KH: tiêu biểu Xe 202 đạt 131%, Xe 219 đạt 137%, Xe 715 đạt 131 %.

Công trình đăng ký tham gia chỉ đạo giám sát thi công các phương án phòng chống mưa bão đảm bảo các chỉ tiêu trong tháng 3, đảm bảo hoàn thành kế hoạch theo phương án, đúng hộ chiếu thiết kế và tiến độ”.

Công trình đăng ký hoàn thành vượt mức kế hoạch than chế biến tháng 3/2021, đạt vượt mức kế hoạch đặt ra: Kế hoạch giao 160.000 tấn thực hiện 172.118 tấn đạt 108% so với kế hoạch tháng.

Thông qua đợt phát động Tháng Thanh niên, nhằm đẩy mạnh tính xung kích sáng tạo trong ĐVTN tập chung vào các lĩnh vực phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác AT-VSLĐ, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các mô hình thanh niên, đảm nhận các công trình phần việc, các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty trong năm 2021.

Nhân dịp này, Giám đốc Công ty đã quyết định khen thưởng động viên các tập thể chi đoàn và các mô hình tổ sản xuất, tổ đội xe máy thanh niên quản lý tiêu biểu trong Tháng Thanh niên, với tổng tiền thưởng 60 triệu đồng./.

HOÀNG HUYỀN

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động