RSS Feed for Cựu chiến binh PVN là những tấm gương cho người lao động | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 27/02/2024 00:58
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Cựu chiến binh PVN là những tấm gương cho người lao động

 - Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã có bước phát triển, đổi mới cả về tổ chức và hoạt động, từng bước đi vào cuộc sống và gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, tạo niềm tin và khí thế mới trong toàn ngành Dầu khí.

Hội nghị BCH Hội CCB lần thứ 19 nhiệm kỳ 2012-2017.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Trong 5 năm qua, các hội viên cựu chiến binh (CCB) Tập đoàn luôn giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên mọi cương vị công tác, luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, khoa học kỹ thuật. Các CCB đang là hình mẫu trong lao động sản xuất, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh được giao.

Các cấp Hội đã chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vững vàng kiên định, luôn giữ gìn và phát huy được phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Hội CCB Tập đoàn đã tổ chức, hướng dẫn hội viên tích cực hưởng ứng và gương mẫu thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đăng ký việc làm cụ thể gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chức trách được giao.

Hội CCB đã thực hiện chỉ đạo các cấp hội và hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Trung ương Hội CCB Việt Nam. Gây dựng phong trào thi đua “Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam gương mẫu, nghĩa tình”, “Xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Giữ gìn trật tự an toàn giao thông”... Nhiều gia đình CCB Tập đoàn đã được công nhận là gia đình văn hóa, tích cực tham gia các phong trào của địa phương phát động. Hầu hết các hội viên thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan và địa phương nơi cư trú.

Trong nhiệm kỳ qua, CCB Tập đoàn luôn xác định là lực lượng đầu tàu gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên định tham gia bảo vệ chủ quyền trên biển. Đồng thời, các hội viên luôn đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất và trong đời sống của hội viên. Hội CCB Tập đoàn đã phát động phong trào “Mỗi chi hội có từ 1 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công việc, trong sản xuất kinh doanh”.

Bên cạnh đó, hội viên CCB các đơn vị đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, tăng năng suất lao động, tiết kiệm được nhiều chi phí cho các doanh nghiệp, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Điển hình như các Hội CCB Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)…

Thông qua các hoạt động về nguồn, an sinh xã hội, các buổi giao ban cụm công tác khối 487, các hội nghị do Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức, Hội CCB Tập đoàn đã phối hợp với các báo CCB Việt Nam, Năng lượng Mới, Quân đội nhân dân, Truyền hình Quốc phòng… để đưa tin đăng bài nhằm tăng cường mối liên hệ, hiểu biết về các hoạt động dầu khí của Tập đoàn nói chung và các hoạt động của Hội CCB Tập đoàn nói riêng. Các hoạt động trên có ý nghĩa tuyên truyền cao, ghi lại những dấu ấn, công lao của các thế hệ đi trước, các hoạt động của Hội và hình ảnh mới của các thế hệ nối tiếp truyền thống “Những người đi tìm lửa”.

Kiện toàn đội ngũ CCB PVN

Sau gần 8 năm được thành lập và đi vào hoạt động, Hội CCB Tập đoàn đã tổ chức hoạt động có nề nếp và hiệu quả, thiết thực. Tổ chức Hội và hội viên tiếp tục được kiện toàn và phát triển. Hiện nay, Hội CCB Tập đoàn có 23 hội cơ sở trực thuộc, 172 chi hội trực thuộc hội cơ sở với tổng số hội viên là 2.980 người.

Hội CCB PVN đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa. Trong đó, hoàn thành quy chế làm việc của Ban Chấp hành, quy chế làm việc của Ban Kiểm tra, quản lý kinh phí nghĩa tình đồng đội và kiện toàn nhân sự hội đồng quỹ nghĩa tình đồng đội. Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với Ban Tổng giám đốc và quy chế phối hợp hoạt động với các tổ chức đoàn thể chính trị như Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn, đồng thời sửa đổi bổ sung nội dung các quy chế hoạt động quản lý tài chính của Hội phù hợp với tình hình thực tế.

Cán bộ Hội CCB Tập đoàn thăm hỏi, động viên thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

Hằng năm, Hội CCB Tập đoàn đã chủ động làm tốt công tác phối hợp với Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ công tác CCB cho cán bộ Hội CCB cơ sở, tích cực tham gia các đợt tập huấn do Trung ương Hội tổ chức nhằm trang bị những kiến thức hoạt động công tác hội, các quy định về chính sách, chế độ và phổ biến kinh nghiệm tổ chức hoạt động của Hội CCB các cấp để nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội.

Xác định các hoạt động của hội phải thiết thực, gắn liền với những hoạt động, các phong trào thi đua của Tập đoàn và của cơ quan, đơn vị. Hội CCB Tập đoàn và các hội cơ sở đã chủ động phối hợp với Trung ương Hội, một số cơ quan Trung ương, tỉnh hội, huyện hội trên nhiều địa bàn trong cả nước, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tại các cơ quan, doanh nghiệp để tạo nên không khí đoàn kết, phấn khởi, tiết kiệm, hiệu quả.

Công tác kiểm tra nội bộ Hội CCB Tập đoàn đã được quan tâm đúng mức. Ban Kiểm tra của Hội đã tiến hành kiểm tra nhiều đợt về tài chính, tổ chức tại toàn bộ các hội cơ sở. Qua kiểm tra, các hội tổ chức hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm từng đơn vị. Hội CCB Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo đại hội đối với 23 hội cơ sở theo đúng tiến độ, đúng điều lệ và đã bầu được các ban chấp hành khóa mới.

Có thể thấy rằng, Hội CCB Tập đoàn luôn tuân thủ các chỉ đạo của Đảng, giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tổ chức hiệu quả mọi mặt hoạt động từ công tác giáo dục, đền ơn đáp nghĩa đến chăm lo đời sống hội viên.

Hội CCB Tập đoàn có 23 hội cơ sở trực thuộc, 172 chi hội trực thuộc hội cơ sở với tổng số hội viên là 2.980 hội viên. Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí, BCH Hội CCB Tập đoàn còn 23 đồng chí, khuyết 2 đồng chí do nghỉ chế độ.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động