RSS Feed for Công ty Dịch vụ Khí hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 23/05/2024 12:11
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Công ty Dịch vụ Khí hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

 - Trong năm 2022, mặc dù nhận khối lượng, quy mô công việc bảo dưỡng sửa chữa có tính chất phức tạp cao nhất từ trước tới nay, cùng với những khó khăn liên quan do đứt gãy chuỗi cung ứng thế giới, Công ty Dịch vụ Khí (DVK) đã xuất sắc hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao, góp phần hoàn thành kế hoạch chung của các đơn vị vận hành cũng như của PV GAS.
Công ty Dịch vụ Khí: Hiệu quả từ phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật Công ty Dịch vụ Khí: Hiệu quả từ phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Tại Công ty Dịch vụ Khí - đơn vị chủ trì về công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) các thiết bị trên công trình khí thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam, công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm và chỉ đạo sát sao, đạt được hiệu quả cao, làm lợi hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Nhiều đầu việc lớn, phức tạp:

Trong năm 2022, DVK đảm nhận khối lượng công việc bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) các công trình - hệ thống khí rất lớn, phức tạp, nhất là các đầu việc bảo dưỡng thường xuyên. Cùng với đó, DVK gặp phải những khó khăn đặc biệt trong mua sắm các vật tư thiết bị thay thế cho yêu cầu BDSC, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 chưa hết di chứng và chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, càng trở nên phức tạp khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine.

Tuy nhiên, được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo PV GAS, sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của các Ban chuyên môn, cũng như sự phối hợp rất nhịp nhàng của các đơn vị vận hành (ĐVVH): Công ty KVT, KĐN, KCM và Chi nhánh Khí Hải Phòng…; cùng với sự quyết tâm cao của tập thể Lãnh đạo Công ty, sự tập trung phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết, thống nhất của hệ thống chính trị, chính quyền, đoàn thể và đặc biệt là nỗ lực vượt bậc của tập thể người lao động, Công ty DVK đã xuất sắc hoàn thành khối lượng công việc lớn nhất từ trước đến nay.

Công tác BDSC ngăn ngừa (BDNN) được DVK thực hiện bám sát kế hoạch đã thống nhất với các Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT), Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN), Chi nhánh Khí Hải Phòng (KHP) và Công ty Khí Cà Mau K(KCM); đảm bảo đúng quy trình, an toàn, chất lượng, duy trì tình trạng hoạt động tốt nhất của các hệ thống thiết bị. Ước tính đến hết năm 2022, DVK đã phối hợp hoàn thành 3.940 đầu việc, đạt 100% Kế hoạch năm, nhưng bật tăng so với năm 2021 đến 226 đầu việc.

DVK cũng thực hiện tốt BDSC đột xuất, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác vận hành an toàn, ổn định và liên tục các hệ thống thiết bị tại công trình khí. Số đầu việc đột xuất phát sinh trong năm 2022 lên đến gần 1.600 đầu việc, so với năm 2021 tăng đến 319 đầu việc, nhưng vẫn được DVK quyết tâm hoàn thành 100%.

2022 cũng là năm DVK triển khai khối lượng công việc BDSC thường xuyên lớn nhất từ trước tới nay với 116 đầu việc lớn và quy mô; đến nay, những công việc trọng điểm đều đã được ưu tiên thực hiện và hoàn thành theo yêu cầu. Đến hết tháng 12/2022, dự kiến DVK cũng hoàn thành 100% kế hoạch với tiến tiến độ đảm bảo và duy trì an toàn, chất lượng công việc. Công tác kiểm định hiệu chuẩn (KĐHC), dự kiến đến hết tháng 12/2022 cũng sẽ hoàn thành 64/64 đầu việc, đạt 100% so với kế hoạch tiến độ chi tiết.

Nổi bật, DVK đã thực hiện nhiều công việc lớn và phức tạp như: Hoàn thành các đợt BDSC dừng khí và Turnaround năm 2022 đạt chất lượng, an toàn, vượt tiến độ; BDSC dừng khí Hệ thống khí Hàm Rồng - Thái Bình, dừng khí GDS Bà Rịa; dừng khí Hệ thống Nam Côn Sơn 2 tại các trạm dọc tuyến của KĐN; dừng khí Nhà máy GPP Dinh Cố thuộc KVT; dừng khí PM3 và BDSC GPP Cà Mau đợt 2; BDSC các bình bồn tại kho LPG Gò Dầu, Dung Quất, 2 bồn condensate tại Kho cảng Thị Vải...

Năm 2022 cũng ghi nhận khá nhiều công tác khảo sát sửa chữa đường ống biển mà DAK thực hiện ở hầu hết các hệ thống khí ngoài khơi về bờ. Công tác khảo sát sửa chữa đường ống/trạm trong bờ cũng được DVK phối hợp thực hiện với nhiều nội dung chuyên sâu về khảo sát bên trong tuyến ống, khảo sát hiện trạng chôn ống của các đoạn ống tiếp bờ…

An toàn, chuyên nghiệp, hiệu quả:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BDSC tại các công trình khí và quản lý vận hành Xưởng BDSC Đông Xuyên, công tác an ninh an toàn - môi trường - phòng chống cháy nổ luôn được DVK chú trọng, đảm bảo. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí được lãnh đạo Công ty quan tâm, chỉ đạo sát sao. DAK đã xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phổ biến đến từng bộ phận, người lao động; ước thực hiện tiết giảm được 102,8 tỷ đồng trong năm 2022, bằng 124% kế hoạch năm.

Xác định nhân sự là khâu then chốt của hoạt động phát triển doanh nghiệp, tập thể Lãnh đạo Công ty đã rà soát, kiện toàn trên cơ sở công tác tái cơ cấu được TCT phê duyệt, nhằm nâng cao hơn nữa năng lực quản lý; đồng thời nâng cao hiệu quả trong hoạt động BDSC của Công ty.

DVK cũng đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại cho CBCNV; trong đó, chủ yếu tập trung vào các khóa đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ kỹ sư, công nhân đang trực tiếp làm công tác BDSC trên các công trình khí, nhằm nâng cao năng lực thực hiện công việc. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục triển khai lộ trình đào tạo chuyên sâu lĩnh vực BDSC cốt lõi của DVK được triển khai thực hiện từ năm 2020. Công tác đào tạo nội bộ, kèm cặp luôn được chú trọng và không ngừng đẩy mạnh, được thực hiện bởi các nhân sự của công ty có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm công tác để chia sẻ, nhân rộng kiến thức, nâng cao năng lực, hiệu quả BDSC các thiết bị, hệ thống trên công trình khí. Năm 2022, DKV triển khai được 44/44 khóa đào tạo theo kế hoạch. Tổng số lượt người được đào tạo là 1.419 lượt người, đạt 105% so với kế hoạch.

Công tác thi đua khen thưởng gắn liền với kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm và chỉ đạo sát sao. Bên cạnh việc thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu theo KPIs; các phòng trào thi đua, lao động sáng tạo và hợp lý hóa trong công tác BDSC của tập đoàn, tổng công ty, công ty được phát động và nhiệt liệt hưởng ứng. DVK đã thực hiện tiết giảm từ hiệu quả công tác sáng kiến, cải tiến trong năm 2022 đạt hơn 15 tỷ đồng.

Có thể thấy, trong năm 2022, với sức mạnh đoàn kết, tinh thần lao động hăng say, chuyên nghiệp, sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm, tập thể Lãnh đạo và CBCNV DVK đã vượt qua những khó khăn, trở ngại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; kịp thời xử lý các hư hỏng/sự cố phát sinh; đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn liên tục cho các công trình khí, góp phần vào thành công chung của PV GAS.

Trên tinh thần làm việc với phương châm: Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động; đảm bảo sự chuyên nghiệp, hiệu quả, an toàn trong công tác quản trị và hoạt động BDSC, Ban lãnh đạo DVK tiếp tục kêu gọi tập thể người lao động DVK đồng lòng, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao trong năm 2023, đảm bảo an toàn và hiệu quả; giữ gìn và phát huy truyền thống của Công ty Dịch vụ Khí - đơn vị chuyên ngành hàng đầu trong ngành công nghiệp Khí Việt Nam./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động