RSS Feed for Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của PVN đều vượt kế hoạch | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 13/04/2024 09:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của PVN đều vượt kế hoạch

 - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, 5 tháng đầu năm 2018, hầu các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 2% - 17% kế hoạch 5 tháng đề ra. Với doanh thu vượt 21% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017; nộp Ngân sách Nhà nước vượt 32% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017.

Phương án tái cơ cấu toàn diện của PVN
PVN có thể rút ngắn con đường phát triển bằng cơ chế

 

 

Báo cáo của PVN cho biết, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 5 đạt 2,10 triệu tấn, vượt 2,0% kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 10,44 triệu tấn, vượt 2,7% kế hoạch 5 tháng và bằng 45,7% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác dầu tháng 5 đạt 1,21 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 6,01 triệu tấn, vượt 2,2% kế hoạch 5 tháng; sản lượng khai thác khí tháng 5 đạt 0,88 tỷ m3, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 4,43 tỷ m3, vượt 3,4% kế hoạch 5 tháng.

Trong công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí, PVN đã đưa một mỏ dầu khí mới (mỏ Bunga Pakma - PM3CAA) vào khai thác từ ngày 12/5/2018.

Trên giàn khoan mỏ Bạch Hổ.

Sản xuất điện tháng 5 đạt 2,08 tỷ kWh, vượt 0,7% kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 9,80 tỷ kWh, vượt 6,1% kế hoạch 5 tháng. Sản xuất đạm tháng 5 đạt 145,5 nghìn tấn, vượt 7,6% kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 695 nghìn tấn, vượt 5,2% kế hoạch 5 thhangs. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 5 đạt 650 nghìn tấn, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 2,96 triệu tấn, vượt 2,6% kế hoạch 5 tháng.  

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 5 tháng đạt 234,5 nghìn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch 5 tháng và bằng 40% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước 5 tháng đạt 40,8 nghìn tỷ đồng, vượt 32,0% so với kế hoạch 5 tháng và bằng 55% kế hoạch năm.

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 5 tháng đạt 9,8 nghìn tỷ đồng, vượt 15,0% so với kế hoạch 5 tháng và bằng 51% kế hoạch năm.

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc các doanh nghiệp Nhà nước, trong tháng 5/2018, PVN đã tiến hành tái cơ cấu Bộ máy điều hành Công ty Mẹ - Tập đoàn. Theo đó, Ban Lãnh đạo điều hành (Ban Tổng Giám đốc) của Tập đoàn có số lượng đúng theo quy định (không quá 6 người); giảm đầu mối các ban tham mưu chuyên môn từ 23 ban/văn phòng xuống còn 14 ban/văn phòng; đồng thời Tập đoàn đã tiến hành củng cố, kiện toàn người đứng đầu của một số đơn vị thành viên chủ lực từ khâu đầu (tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí) và khâu sau (chế biến dầu khí) để đảm bảo hiệu quả và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động