Công nghiệp than

TKV chuyển đổi từ “cơ khí sửa chữa” sang “cơ khí chế tạo”

20:17 |03/05/2019

 - 

Để đáp ứng các nhu cầu chế tạo thiết bị phục vụ khai thác, sàng tuyển than, khoáng sản trong tình hình mới, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã xây dựng chiến lược phát triển ngành cơ khí, trong đó điểm mấu chốt và chuyển đổi mạnh mẽ từ “cơ khí sửa chữa” sang “cơ khí chế tạo”.

Mục tiêu mới của TKV trong kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Theo đó, TKV xây dựng Quy hoạch phát triển cơ khí Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025 theo hướng chuyển đổi công nghệ sản xuất từ “cơ khí sửa chữa” thành “cơ khí chế tạo”. Cụ thể, bên cạnh việc “hiện đại hóa cơ khí sửa chữa” là một ngành sản xuất chính, các đơn vị sẽ chế tạo ngày càng nhiều sản phẩm cơ khí có chất lượng phục vụ sản xuất.

Các chỉ tiêu đặt ra đối với chế tạo phụ tùng sản phẩm như: Cung cấp từ 60 - 65% nhu cầu phụ tùng cho toàn ngành Than - Khoáng sản; cung cấp từ 50 - 55% nhu cầu bổ sung và thay thế thiết bị của toàn ngành; ổn định, hoàn thiện công nghệ chế tạo đối với một số thiết bị hầm lò, thiết bị điện phòng nổ, sàng tuyển, chế biến than và khoáng sản đã chế tạo, tàu lớn đến 10.000DWT, các loại toa xe từ 30 - 50 tấn; đảm bảo cung cấp toàn bộ thép uốn vì lò; chế tạo một số thiết bị phục vụ cơ giới hóa mỏ hầm lò, phấn đấu đạt tỷ lệ nội địa hóa đến 50 - 60% vào năm 2020, đến nay đã có những sản phẩm đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 80%.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng đề ra nhiệm vụ mỗi nhà máy cơ khí phải xây dựng chiến lược phát triển riêng và có sản phẩm mang thương hiệu riêng của mình.

HÙNG HẢI
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3