Công nghiệp than

Than Uông Bí - TKV triển khai nhiều dự án nâng công suất mỏ

09:02 |30/05/2019

 - 

Nhằm mục tiêu nâng công suất mỏ trong những năm tới lên vượt mức 3 triệu tấn/năm, hiện nay Công ty than Uông Bí - TKV đang triển khai đồng thời nhiều dự án duy trì khai thác ở các khu vực khác nhau và các dự án mới nâng công suất mỏ.  

Nhịp độ sản xuất của TKV đang ở mức cao

Kiểm tra giàn chống tự hành tại Công ty than Uông Bí.

Cụ thể, Công ty than Uông Bí - TKV vừa khai thác vừa tiếp tục đào lò xây dựng cơ bản, nâng công suất các dự án, đồng thời huy động tài nguyên để triển khai các dự án mới nhằm nâng công suất mỏ đạt mục tiên vượt lên trên 3 triệu tấn/năm trong những năm tới. Năm 2019, Công ty dự kiến khai thác đạt mức sản lượng 2,7 triệu tấn than nguyên khai.

Các dự án trọng điểm Công ty đang triển khai duy trì công suất mỏ như: Dự án mỏ than Tràng Bạch; dự án mỏ Tràng Khê II-III; dự án mỏ Hồng Thái; dự án Bắc Đồng Vông (Tân Dân); dự án mở rộng nâng công suất tầng lò bằng mỏ Đồng Vông; dự án duy trì sản xuất khai tác hầm lò khu Đông Tràng Bạch.

Ngoài ra, Công ty cũng đang từng bước hoàn thiện các thủ tục đầu tư triển khai các dự án mới để giai đoạn sau vừa duy trì vừa nâng công suất mỏ lớn hơn đạt trên 3 triệu tấn/năm như: Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên, công suất 450 ngàn tấn/năm; dự án mở rộng khai thác lộ thiên khu Uông Thượng mở rộng + Đồng Vông, công suất 650 ngàn tấn/năm; dự án khai thác hầm lò tầng lò giếng dưới mức +131 mỏ Đồng Vông, công suất 600 ngàn tấn/năm; dự án khai thác hầm lò dưới mức -150 mỏ Tràng Bạch, công suất 1,5 triệu tấn/năm v.v...

HÙNG HẢI®   Khi đăng lại tin, bài, hay trích dẫn số liệu phải ghi rõ nguồn: TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM và dẫn link tới bài gốc trên NangluongVietnam.vn

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3