Điện lực

Vận hành xuất tuyến 110kV sau TBA 500kV Lai Châu

09:32 |16/04/2018

 - 

Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành xuất tuyến 110 kV sau TBA  500kV Lai Châu  (tỉnh Lai Châu).

Điện lực Việt Nam trước áp lực cao điểm mùa nắng nóng
Thống nhất đầu mối quản lý lưới điện 110kV miền Bắc

Đây là công trình có tổng mức đầu tư 9,236 tỷ đồng do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án lưới điện trực tiếp quản lý dự án.

Công trình được xây dựng trên địa bàn xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, có quy mô xây dựng mới 2 ĐZ mạch kép 110kV xuất tuyến từ TBA 500kV: 1 mạch đi TBA 110kV Thủy điện Nậm Na 3; 1 mạch đi TBA 110kV Thủy điện Nậm He, 2 mạch đi TBA 110kV Lai Châu, với tổng chiều dài khoảng 1,03km và sử dụng dây ACSR 300/39.

Toàn cảnh TBA 500kV Lai Châu.

Sau khi đi vào vận hành xuất tuyến 110 kV sau TBA 500kV Lai Châu góp phần tăng nguồn điện cấp cho lưới điện, đảm bảo cấp điện ổn định, tin cậy cho các phụ tải tỉnh Lai Châu, khai thác hiệu quả sau đầu tư dự án xây dựng TBA 500kV Lai Châu.

Bên cạnh đó, còn truyền tải công suất cho các nhà máy thủy điện trên địa bàn, đáp ứng được mục tiêu phát triển đồng bộ lưới điện truyển tải và phân phối trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM®   Khi đăng lại tin, bài, hay trích dẫn số liệu phải ghi rõ nguồn: TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM và dẫn link tới bài gốc trên NangluongVietnam.vn

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3