Dầu khí

Nhịp độ sản xuất của PVN tiếp tục được giữ vững

09:38 |03/04/2018

 - 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết: trong tháng 3/2018, các chỉ tiêu sản xuất đều hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng đề ra (vượt 1-22% so với kế hoạch tháng). Tính chung quý 1/2018, toàn Tập đoàn tiếp tục giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ vượt mức từ 2-17% kế hoạch quý 1 đề ra.

Sản lượng tại các mỏ dầu khí Việt Nam suy giảm nhanh
PVN có thể rút ngắn con đường phát triển bằng cơ chế

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 3 đạt 2,21 triệu tấn, vượt 1,1% kế hoạch tháng, tính chung quý 1 đạt 6,34 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch.

Sản lượng khai thác dầu tháng 3 đạt 1,23 triệu tấn, vượt 1,6% kế hoạch tháng, tính chung quý 1 đạt 3,63 triệu tấn, vượt 1,6% kế hoạch quý 1. Sản lượng khai thác khí tháng 3 đạt 0,98 tỷ m3, vượt 0,4% kế hoạch tháng, tính chung quý 1 đạt 2,71 tỷ m3, vượt 8,5% kế hoạch quý 1.

Sản xuất điện tháng 3 đạt 2,16 tỷ kWh, vượt 12,7% kế hoạch tháng, tính chung quý 1 đạt 5,72 tỷ kWh, vượt 8,1% kế hoạch quý 1. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 3 đạt 558 nghìn tấn, vượt 1,5% kế hoạch tháng, tính chung quý 1 đạt 1,69 triệu tấn, vượt 5,7% kế hoạch quý 1.

Sản xuất đạm tháng 3 đạt 149,4 nghìn tấn, vượt 8,6% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 431,2 nghìn tấn, vượt 9,3% kế hoạch quý 1.

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn quý 1 đạt 136,3 nghìn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch quý 1. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 23,8 nghìn tỷ đồng, vượt 30,0% so với kế hoạch quý 1.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3