RSS Feed for Vietsovpetro gặp khó khăn trong khai thác dầu thô | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 18/05/2022 10:48
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vietsovpetro gặp khó khăn trong khai thác dầu thô

 - Liên doanh dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) cho biết, sản lượng dầu thô khai thác 6 tháng đầu năm không hoàn thành kế hoạch đề ra.

PVN trước thách thức các mỏ dầu - khí sụt giảm tự nhiên
"Không nhất thiết phải khai thác thêm dầu để đạt tăng trưởng cao"

Cụ thể, 6 tháng đầu năm đã khai thác 2.388 nghìn tấn dầu/condensate (98,6% kế hoạch), trong đó mỏ Bạch Hổ khai thác 1,77 triệu tấn (101,9% kế hoạch), mỏ Rồng 399,9 nghìn tấn (91,2% kế hoạch), Nam Rồng-Đồi Mồi (phần của Vietsovpetro) 49,1 nghìn tấn (116,4% kế hoạch), mỏ Gấu Trắng 42,2 nghìn tấn (83,5% kế hoạch) và mỏ Thỏ Trắng 129,1 nghìn tấn (82,8% kế hoạch).

Sản lượng dầu thô khai thác 6 tháng đầu năm của Vietsovpetro không hoàn thành kế hoạch đề ra.

Theo Vietsovpetro, nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch sản lượng do lưu lượng dầu ban đầu của các giếng mới đưa vào khai thác sau khi khoan và sửa chữa lớn thấp hơn so với kế hoạch, đặc biệt là các giếng ở ThTC3, RC9.

Bên cạnh đó, tốc độ suy giảm khai thác nhanh hơn so với dự kiến ở một số giếng Khu vực phía Bắc, Oligoxen trên mỏ Bạch Hổ và khu vực RC5, RC9 mỏ Rồng;Độ ngập nước tăng nhanh ở một số giếng khu vực Trung tâm Rồng, mỏ Gấu Trắng.

Xảy ra hiện tượng phức tạp trong quá trình khai thác giếng gaslift ở khu vực Trung tâm mỏ Rồng (ống khai thác không kín ở trong giếng gaslift 606/RC6, lắng đọng paraffin ở RC9, độ tiếp nhận gaslift kém).

Hiện tượng lắng đọng muối ở ThTC2 ngày càng phức tạp. Khối lượng khí thiên nhiên khai thác được 127,4 triệu m3 (124,8% kế hoạch) trong 6 tháng đầu năm.

Sáu tháng đầu năm, khối lượng nước bơm ép duy trì áp suất vỉa đạt 4,2 triệu m3 nước (95% kế hoạch), trong đó mỏ Bạch Hổ 3,0 triệu m3 (94,7% kế hoạch), mỏ Rồng 761,3 nghìn m3 (100,5 % kế hoạch), mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi  36,1 nghìn m3 (100,5% kế hoạch), mỏ Gấu Trắng 57,7 nghìn m3 (92,9 % kế hoạch), mỏ Thỏ Trắng 354 nghìn m3 (87,3% kế hoạch).

Sáu tháng, Vietsovpetro đã cung cấp vào bờ 851,3 triệu m3 khí, bằng 124,9% kế hoạch, trong đó lượng khí từ lô 09-1 cung cấp 283,4 triệu m3 (bằng 107,2% kế hoạch), từ các mỏ khác 568 triệu m3. Lượng khí sử dụng cho gazlift là 1.134,9 triệu m3 (102% kế hoạch). Khối lượng khí dùng cho gazlift tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2016 (1.046 tr.m3).

Vietsovpetro đã khoan thêm 3.326 mét của giếng BH-48 (123% kế hoạch). Đã kết thúc khoan và thử vỉa giếng BH-48. Đồng thời, khoan 32.558 mét khoan khai thác, bằng 93,1% kế hoạch. Đã kết thúc thi công 12 giếng mới và thực hiện 9 lượt sửa chữa lớn giếng khoan. Vận tốc khoan thương mại đạt 2.858 mét/tháng-máy cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 (2.570 mét/tháng-máy).

Ngày 7/05/2017, Vietsovpetro đã hoàn thành xây dựng và đưa giàn ThTC-3 vào hoạt động (sớm trước 13 ngày so với kế hoạch). Khối lượng gia công 6 tháng đạt 859 tấn kết cấu kim loại. Đã thực hiện công tác lắp ráp ngoài biển 29.403 tấn kết cấu kim loại và thực hiện chống ăn mòn với khối lượng 39.625 m2. Đã lắp đặt 4,8 km đường ống ngầm dẫn dầu, khí gazlift, bơm ép nước và thu gom khí thấp áp và 1,4 km cáp ngầm từ ThTC-3 - ThTC-2. Các công việc sửa chữa thay thế thiết bị các công trình biển được thực hiện theo kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu bán dầu đạt 986,4 triệu USD (bằng 107,8% kế hoạch) với giá dầu doanh thu trung bình 416,4 USD/tấn (54,9 USD/thùng). Phần nộp Ngân sách nhà nước và lợi nhuận Phía Việt Nam đạt 459,9 triệu USD (103,2% kế hoạch). Lợi nhuận Phía Việt Nam 72 triệu USD.Lợi nhuận Phía LB Nga 71,6 triệu USD.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động