RSS Feed for tuabin tổng Thứ hai 17/06/2024 22:03
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Cần có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển điện gió

Cần có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển điện gió

Các nhà máy điện gió đầu tiên, ở Bình Thuận và ở Bạc Liêu, có thể xem là các điểm đột phá mở đường xây dựng nền công nghiệp phong điện non trẻ, nhưng được kỳ vọng là một nguồn điện trụ cột trong tương lai ở Việt Nam. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, cần có các chính sách ưu tiên của Chính phủ.
Phiên bản di động