RSS Feed for Tu bin Thứ sáu 31/03/2023 16:59
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Nhiều thiết bị nhà máy nhiệt điện được chế tạo trong  nước

Nhiều thiết bị nhà máy nhiệt điện được chế tạo trong nước

Qua gần 3 năm thực hiện Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện (Quyết định 1791), các doanh nghiệp cơ khí đã thực hiện chế tạo nhiều thiết bị trong các nhà máy nhiệt điện.
Phiên bản di động