RSS Feed for toàn cho lao Thứ sáu 30/09/2022 20:58
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Than Nam Mẫu nâng cao hiệu quả sản xuất bằng giải pháp quản lý, kỹ thuật

Than Nam Mẫu nâng cao hiệu quả sản xuất bằng giải pháp quản lý, kỹ thuật

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện sản xuất ngày càng xuống sâu, sự thay đổi phức tạp của địa chất, diện khai thác hẹp, một số lò chợ phải cắt đá dài dẫn đến sản lượng than xấu tăng, kho bãi chật hẹp... vượt qua những khó khăn đó, 6 tháng đầu năm 2012, Công ty Than Nam Mẫu - Vinacomin vẫn giữ mức ổn định sản xuất, với trên 800.000 tấn than nguyên khai, đào mới trên 11.000m lò, thu nhập bình quân đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng.
Phiên bản di động