RSS Feed for Thiết bị nhà máy nhiệt điện Thứ sáu 09/12/2022 17:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Nội địa hóa  nhà máy nhiệt điện: Cần lực đẩy chính sách

Nội địa hóa nhà máy nhiệt điện: Cần lực đẩy chính sách

Đảm bảo sự thành công của Chương trình thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương đánh giá toàn diện, cụ thể kết quả thực hiện Quyết định 1791 và báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 8-2015.
Phiên bản di động