RSS Feed for Tập Đại Dương Thứ hai 02/10/2023 08:27
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PVC dần thoái vốn khỏi lĩnh vực kinh doanh chính

PVC dần thoái vốn khỏi lĩnh vực kinh doanh chính

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế nhà nước theo hướng thoái vốn khỏi các lĩnh vực đầu tư ngoài ngành; trên cơ sở chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - PVN, Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC vừa tổ chức chuyển giao toàn bộ phần vốn góp tương đương hơn 18,151 triệu cổ phần và các tổ chức Đảng, đoàn thể tại Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) cho Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) và Công ty TNHH VNT.
Phiên bản di động