RSS Feed for Quang Minh Thứ năm 02/02/2023 21:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Năm 2012, EVN HANOI hoàn thành xây dựng nhiều công trình lưới điện

Năm 2012, EVN HANOI hoàn thành xây dựng nhiều công trình lưới điện

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội - EVN HANOI, cho biết, trong năm 2012, Tổng công ty đã thực hiện đầu tư được khối lượng lớn các công trình cải tạo, xây dựng mới lưới điện 110kV, đáp ứng được yêu cầu củng cố, phát triển lưới điện, góp phần đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, an toàn và liên tục cho Thủ đô Hà Nội. Giá trị khối lượng thực hiện năm 2012 đạt 1.752,8 tỷ đồng đạt 120% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao (1.460,4 tỷ đồng).
Phiên bản di động