RSS Feed for Phần mềm Thứ bảy 04/12/2021 02:18
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
EVNSPC quản lý công cụ dụng cụ theo phần mềm ERP

EVNSPC quản lý công cụ dụng cụ theo phần mềm ERP

Từ ngày 1/1/2017, phần mềm ERP (Enterprise resourse planning - Kế hoạch quản lý nguồn lực) được triển khai trên toàn hệ thống EVN SPC với nhiều phân hệ. Trong đó lĩnh vực quản lý vật tư được thực hiện chủ yếu trên hai phân hệ chính: PO (Purchasing Order - Quản lý mua sắm) và INV (Inventory - Quản lý kho).
Phần mềm duy trì nguồn điện

Phần mềm duy trì nguồn điện

Duy trì điện lưới ổn định luôn là việc khó với nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhưng phần mềm của General Electric (GE) đã thành công trong công tác này ở Ai-xơ-len.
Phiên bản di động