RSS Feed for ngăn tuyến Chủ nhật 29/05/2022 10:10
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đóng điện đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông

Đóng điện đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông

Vào lúc 16h50 ngày 5/5/2014, Hội đồng nghiệm thu đóng điện Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã thống nhất nghiệm thu đóng điện, đưa vào vận hành ĐZ 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông.
Đóng điện ngăn xuất tuyến 500 kV đi Pleiku

Đóng điện ngăn xuất tuyến 500 kV đi Pleiku

Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia cho biết: Hạng mục thứ 2 của dự án ĐZ 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông đã được nghiệm thu đóng điện thành công, sẵn sàng phục vụ cho công tác đóng điện dự án này.
Đóng điện hai ngăn xuất tuyến 500kV đi Cầu Bông

Đóng điện hai ngăn xuất tuyến 500kV đi Cầu Bông

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) cho biết, tại tại trạm biếp áp 500kV Pleiku đã đóng điện thành công hai ngăn xuất tuyến 500kV đi Cầu Bông.
Phiên bản di động