RSS Feed for kính TKNL Thứ hai 02/10/2023 08:13
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Giảm tiêu thụ năng lượng trong tòa nhà thông qua kính tiết kiệm năng lượng

Giảm tiêu thụ năng lượng trong tòa nhà thông qua kính tiết kiệm năng lượng

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế của Việt Nam, tốc độ tăng trưởng của các đơn vị doanh nghiệp nói riêng và của ngành xây dựng nói chung cũng đạt mức cao. Đi đôi với sự tăng trưởng của sản xuất, mức tiêu thụ năng lượng trong các khu vực xây dựng ngày càng gia tăng và rất khó kiểm soát.
Phiên bản di động