RSS Feed for FSO Thứ bảy 01/04/2023 04:56
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PTSC nhận giải thưởng quốc tế về "an toàn hàng hải"

PTSC nhận giải thưởng quốc tế về "an toàn hàng hải"

Tại Malaysia, Talisman Malaysia Limited (TML) đã tổ chức Hội thảo an toàn năm 2015 và trao giải thưởng xuất sắc vận hành an toàn năm 2014 cho các nhà thầu hàng hải, trong đó có Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).
FSO Đại Hùng Queen đón dòng dầu đầu tiên

FSO Đại Hùng Queen đón dòng dầu đầu tiên

Ngày 20/5, tàu FSO Đại Hùng Queen đã chính thức đón dòng dầu đầu tiên từ giàn khai thác FPU Đại Hùng-01, tại lô 05-1A, thuộc mỏ Đại Hùng ngoài thềm lục địa Việt Nam.
Phiên bản di động