RSS Feed for đóng cống Thứ ba 04/10/2022 13:57
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Chuẩn bị phát điện tổ máy 1 thủy điện Đakđrinh

Chuẩn bị phát điện tổ máy 1 thủy điện Đakđrinh

Thông tin từ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - PV Power, Công ty cổ phần thủy điện Đakđrinh (đơn vị do PV Power nắm cổ phần chi phối) đã tổ chức thành công lễ đóng cống dẫn dòng, tích nước hồ chứa công trình thủy điện Đakđrinh, bắt đầu tích nước, chuẩn bị cho phát điện tổ máy số 1.
Phiên bản di động