RSS Feed for Đoàn tác IAEA Thứ hai 02/10/2023 08:07
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
“Cuối tháng 3/2013, sẽ có bản đánh giá hạ tầng hạt nhân của Việt Nam”

“Cuối tháng 3/2013, sẽ có bản đánh giá hạ tầng hạt nhân của Việt Nam”

Sau 10 ngày làm việc tại Việt Nam, Đoàn công tác của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế - IAEA đã đưa ra 42 khuyến cáo, 14 đề xuất, 2 ứng dụng và nhấn mạnh 7 điểm mấu chốt liên quan đến phát triển điện hạt nhân trong tương lai của Việt Nam. Đồng thời, chỉ ra những điểm cần sửa đổi trong luật Năng lượng nguyên tử của Việt Nam.
IAEA giúp Việt Nam đánh giá cơ sở hạ tầng điện hạt nhân

IAEA giúp Việt Nam đánh giá cơ sở hạ tầng điện hạt nhân

Từ ngày 4 - 14/12/2012, Đoàn công tác của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về đánh giá cơ sở hạ tầng hạt nhân tích hợp (INIR) do ông Park Jong Kyun, Giám đốc Phòng Điện hạt nhân làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại Việt Nam. Đây là chuyến làm việc lần thứ hai của Đoàn công tác IAEA, nằm trong khuôn khổ hợp tác của Việt Nam với IAEA về việc đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân. Chuyến làm việc lần thứ nhất của Đoàn công tác IAEA đã được thực hiện trong năm 2009.
Phiên bản di động