RSS Feed for điện thương mại Chủ nhật 11/06/2023 00:35
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Thủy điện Xêkaman 3 chính thức phát điện thương mại

Thủy điện Xêkaman 3 chính thức phát điện thương mại

Công ty cổ phần Điện Việt Lào cho biết, tổ máy số 1, thủy điện Xêkaman 3 đã chính thức phát điện thương mại. Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng trong suốt thời gian qua của toàn thể CBCNV Tổng công ty Sông Đà trên công trường xây dựng dự án thủy điện Xekaman 3.
Phiên bản di động