RSS Feed for điện sắc thi Thứ tư 08/12/2021 08:07
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” EVNNPT - góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất

Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” EVNNPT - góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất

Nhằm thúc đẩy CNVCLĐ tích cực tham gia thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, góp phần vào việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia (EVNNPT) và đặc biệt là không để xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất… EVNNPT vừa tổ chức thành công Hội thi An toàn vệ sinh viên (ATVSV) giỏi lần thứ nhất - năm 2012.
Phiên bản di động