RSS Feed for Điện lực Thái Nguyên Thứ ba 21/03/2023 02:00
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PC Thái Nguyên hướng đến sự hài lòng của khách hàng

PC Thái Nguyên hướng đến sự hài lòng của khách hàng

Với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là cao điểm mùa nắng nóng 2017. Bên cạnh đó là việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao chất lượng, nhằm hướng tới sự hài lòng của người sử dụng điện.
Phiên bản di động