RSS Feed for Điện lực Bắc Thứ sáu 09/12/2022 12:32
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PC Bắc Ninh phát động Chương trình "Gia đình tiết kiệm điện 2014"

PC Bắc Ninh phát động Chương trình "Gia đình tiết kiệm điện 2014"

Sáng ngày 23/7/2014, Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) tổ chức Lễ phát động Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2014.
Thí điểm thành công lắp đặt công tơ điện tử đo xa tại Bắc Ninh

Thí điểm thành công lắp đặt công tơ điện tử đo xa tại Bắc Ninh

Hướng tới thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hệ thống lưới điện thông minh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng điện năng, Công ty Điện lực Bắc Ninh vừa triển khai thí điểm thành công chương trình lắp đặt công tơ điện tử đo xa (1 giá) bằng sóng Radio FM (RF) tại thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn. Loại công tơ điện tử 1 giá này áp dụng cho đối tượng khách hàng sau lưới điện hạ thế, các TBA công cộng.
Điện lực Bắc Giang: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định

Điện lực Bắc Giang: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam lấy năm 2013 là "Năm kinh doanh và dịch vụ khách hàng", Công ty Điện lực Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện sâu rộng đến nhiều tầng lớp trong cộng đồng xã hội. Trọng tâm của đợt tuyên truyền này là việc thay đổi hành vi sử dụng mang tính hiệu quả, gắn liền với tiết kiệm chi phí hộ gia đình, đơn vị hành chính và doanh nghiệp. Từ đó, ý thức tiết kiệm điện của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân từng bước được nâng lên. Đồng thời, Công ty tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong toàn thể CBCNV nhằm quán triệt và để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể.
Phiên bản di động