RSS Feed for Dịch bện Thứ hai 17/06/2024 08:37
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
TTĐ Kon Tum: Nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

TTĐ Kon Tum: Nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Khu vực địa bàn do Truyền tải điện Kon Tum quản lý đang có nguy cơ rất cao về lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Để đảm bảo nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo an an toàn lưới truyền tải điện, Truyền tải điện Kon Tum đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực.
Phiên bản di động