RSS Feed for Đàm phán hợp đồng Thứ năm 02/12/2021 12:55
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Hợp đồng dự án điện gió ở Việt Nam: Những điểm cần lưu ý

Hợp đồng dự án điện gió ở Việt Nam: Những điểm cần lưu ý

Cho tới thời điểm này đã có nhiều dự án điện gió đang triển khai tại Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề hợp đồng dự án điện gió với các nhà thầu EPC và nhà cung cấp tua bin, nhà thầu xây lắp BOP vẫn có nhiều điểm còn khá mới với các chủ đầu tư điện gió, cần có thời gian để nghiên cứu, hoàn thiện. Dưới đây là một số yếu tố cần lưu ý trong đàm phán hợp đồng với các bên đối tác.
Phiên bản di động